Meta anklages for monopol-forsøk

Meta Logo in the Universe
(Foto: GTSteigan)

Amerikanske Federal Trading Commission (FTC) hevder at at Meta Platforms har foretatt oppkjøp i den hensikt å skape seg en dominerende posisjon i metaverset.

Disse anklagene kom frem i forbindelse med en rettssak om selskapets forsøk på å kjøpe en utvikler av VR-apper.

I juli trådte FTC inn for å blokkere Meta Platforms' forsøk på å kjøpe selskapet Within Unlimited. Argumentet var at sammenslåingen av de to selskapene ville skape et monopol innenfor trenings-apper.

Meta Platforms inngikk avtalen om oppkjøpet i 2021, dagen etter navneskiftet fra Facebook. Within Unlimited står blant annet bak den populære, abonnementsbaserte VR-treningsappen Supernatural.

Nå som rettssaken om oppkjøpet er på trappene, forteller Reuters at FTCs advokater hevder at Meta Platforms forsøkte å få tak i nye VR-brukere for å utvide sin nåværende brukerbase innenfor dette segmentet – en brukerbase som for øyeblikket i hovedsak består av unge menn som er opptatt av gaming.

Geir Tandberg Steigan

Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple. 

Med bidrag fra