Google forbyr reklame som kopler 5G og korona

(Foto: Shutterstock)

Google har annonsert at de kommer til å slå ned på reklame der innholdet er feilaktige konspirasjonsteorier som omhandler en kopling mellom den pågående koronaviruspandemien og 5G.

Søkegiganten uttaler at reklame som innebærer søkeord og termer som har sammenheng med «misvisende helsepåstander» omhandlende 5G og koronavirus nå ikke vil være tillatt.

Nyhetene kommer i kjølvannet av en rekke angrep utført av konspirasjonsteori-tilhengere mot 5G-utstyr i Storbritannia, på tross av gjentatte uttalelser fra fagfolk og forskere som slår fast at det ikke finnes noen sammenheng mellom den globale pandemien og de nye høyhastighetsnettverkene.

Koronakonspirasjonsteorier

Ifølge The Telegraph sier Google at reklamene faller under deres reglement når det gjelder «sensitive hendelser», som har vært i bruk siden januar, når koronaviruset først begynte å spre seg utenfor Kinas grenser.

Dette reglementet forhindrer selskaper og individer fra å tjene penger på folkehelsekriser ved å blokkere reklamene fra å dukke opp i søkeresultater.

Tidligere denne uken samlet britiske forskere, tjenestemenn og representanter for mobiltelefoniindustrien seg for å bønnfalle folk om å slutte å spre falsk informasjon. Bakgrunnen var ikke bare angrep på master, teleselskaper og nettverksinfrastruktur, men også aggressivitet og angrep på arbeidere i bransjen.

Retningslinjer fra ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) baserer seg på mer enn to tiår med forskning og konkluderer med at det er absolutt ingen risiko for folkehelsen.

Anti-5G-forkjempere har argumentert for at nestegenerasjonsnettverk kan forårsake en rekke helseproblemer, på tross av at all forskning tilknyttet emnet tilsier at dette ikke stemmer. Verdens helseorganisasjons retningslinjer informerer også om at 5G er trygt.

I Norge blusset diskusjoner rundt en kopling mellom 5G og COVID-19 opp etter at tidligere skuespiller Henriette Lien forrige uke delte et facebookinnlegg forfattet av den pensjonerte legen Heiko Santelmann. I etterkant har innleggene høstet kraftig kritikk fra både en samlet presse og faktasjekkere.

Kilde: The Telegraph

Mike Moore
Deputy Editor, TechRadar Pro

Mike Moore is Deputy Editor at TechRadar Pro. He has worked as a B2B and B2C tech journalist for nearly a decade, including at one of the UK's leading national newspapers and fellow Future title ITProPortal, and when he's not keeping track of all the latest enterprise and workplace trends, can most likely be found watching, following or taking part in some kind of sport.