Nu skal bredbånd helt ud i alle dele af Danmark

I dag åbnes en ny æra i kampen for at rulle lynhurtigt bredbånd ud i hele Danmark. Som noget nyt har regeringen sammen med alle Folketingets partier lavet nye og mere fokuserede rammer for at søge om tilskud til bredbånd i hele landet.

”Med afsæt i teleforliget har regeringen afsat 100 mio. kr. til bredbåndspuljen i år. Samtidig har vi målrettet puljen mod tyndt befolkede områder og gjort det nemmere for små projekter at kvalificere sig til tilskud,” siger teleminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Der er ca. 200.000 tilskudsberettigede adresser i 2018. I 2017 var der ca. 270.000 støtteberettigede adresser. Forskellen skyldes ikke kun fjernelsen af byzoneadresser i bykommuner, men bl.a. også at flere adresser har fået bedre dækning.

”Jeg er meget tilfreds med, at alle partier i Folketinget bakker op om de nye rammer for bredbåndspuljen. Jeg vil opfordre alle interesserede – og ikke mindst dem, som bor på i tyndt befolkede områder – til at søge om tilskud til lokale bredbåndsprojekter”, siger teleminister Lars Chr. Lilleholt.

Bredbåndspuljen blev introduceret af regeringen i 2016. Puljen er siden flere gange forhøjet for at sikre regeringens ambition om lynhurtigt bredbånd i hele landet inden udgangen af 2020.

 Foto: Pixabay

Fakta

  •  Der er 100 mio. kr. til rådighed i puljen i år 
  •  Potentielle ansøgere vil kunne tilgå ansøgningsmaterialet på Energistyrelsens hjemmeside (ens.dk/bredbaandspulje) fra 25. juni. Ansøgningsfristen bliver 31. oktober. 
  •  Der kan ydes tilskud til adresser, der er registreret som boliger, virksomheder og/eller sommerhuse. Der ydes ikke tilskud til byzoneadresser i bykommuner. 
  •  Der er ca. 200.000 tilskudsberettigede adresser i 2018. I 2017 var der ca. 270.000 støtteberettigede adresser. Forskellen skyldes ikke kun fjernelsen af byzoneadresser i bykommuner. Andre forhold, som spiller ind, er bl.a. at nogle adresser har fået bedre dækning. Endvidere indgår der flere udbydere i kortlægningen. Det betyder, at deres dækning nu også kan medregnes.