Digital Hub Denmark er skudt i gang

Digital Hub Denmark er nu stiftet mellem staten, Dansk Industri, Dansk Erhverv, Finans Danmark. Det offentlig-private partnerskab skal bidrage til, at Danmark er blandt de førende digitale vækstmiljøer i Europa indenfor kunstig intelligens, Big Data og Internet of Things.

Udviklingen inden for kunstig intelligens, Internet of Things og Big Data går rigtig stærkt i disse år, og mange lande i både Europa og Asien investerer kraftigt i udviklingen af digitale vækstmiljøer, som kan styrke digital innovation i virksomheder og tiltrække talenter og investeringer. Derfor er der ifølge erhvervsministeriet behov for en ambitiøs dansk indsats, hvis danske virksomheder skal følge med deres udenlandske konkurrenter, og hvis Danmark skal kunne tiltrække investeringer og virksomheder, som ønsker at udnytte mulighederne.

”Danmarks fremtidige vækst og velstand afhænger af, at vi udnytter de nye teknologiske muligheder til at skabe vellønnede arbejdspladser og digital innovation. Derfor skal Danmark være en frontløbernation indenfor kommerciel udnyttelse af kunstig intelligens, Internet of Things og Big Data”, udtaler erhvervsminister Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

110 millioner fra staten

Digital Hub Denmark er en opfølgning på regeringens Strategi for Danmarks digitale vækst. Hubben skal styrke virksomhedernes adgang til kompetencer og muligheder for udvikling af digitale produkter og nye forretningsmodeller. Initiativet skal endvidere styrke samarbejdet mellem erhvervsliv og universiteter og markedsføre Danmark internationalt som et digitalt foregangsland med henblik på at tiltrække investeringer og digital viden og talent til Danmark.

I alt afsætter staten 110 mio. kr. i 2018-2022 til indsatsen, hvilket suppleres af midler fra partnerkredsen, Industriens Fond, samt andre deltagende private virksomheder, fonde og organisationer. Regeringen vil herudover etablere et Nationalt Center for Forskning i Digitale Teknologier, hvor der allerede er afsat 10 mio. kr. til at styrke samarbejdet mellem universiteter og virksomheder om digitale teknologier. Per Kogut, CEO i NNIT, er udnævnt som bestyrelsesformand for foreningen Digital Hub Denmark.

Foto: Pixabay