Fem ting å huske på med gratis VPN-tjenester

VPN
Foto: Pixabay (Foto: Image Credit: freeGraphicToday / Pixabay)

Gjør et søk etter VPN. Da får du opp en diger haug med treff på et øyeblikk. Dette kan være ganske overveldende for enhver VPN-bruker, og særlig for nybegynnerne på dette området. For noen få år siden var tross alt VPN nærmest forbeholdt teknoeliten, mens det i disse dager har nådd et bredt publikum.

Men før alle rekker å bli helt satt ut, kan vi bryte ned de viktigste faktorene man må ta i betraktning ved valg av en gratis VPN-tjeneste. Det meste av dette er forresten også viktig når det gjelder kjøpeversjonene av VPN.

Bare husk at det å velge gratis VPN i seg selv innebærer å inngå en del kompromisser, ettersom brukeren ikke kan regne med å få alle de viktigste egenskapene samlet i én tjeneste. Hvis du ikke vil fire på kravene, er det bedre å velge en betalt VPN-løsning.

Servere

Antallet servere en VPN-tjeneste tilbyr, er en avgjørende faktor når du skal velge leverandør. (Foto: Pixabay) (Image credit: Image Credit: Pixabay)

1. Servere overalt – eller ikke

En viktig egenskap ved en VPN-tjeneste er hvor mange servere den har. Dette er avgjørende for flere ting, blant annet hvor raskt tjenesten kan etablere den første forbindelsen og forbindelsens generelle hastighet.

En annen viktig sak, er hvor serverne fysisk befinner seg. Jo flere land, desto bedre. Det gjelder både for å overstyre de geografiske begrensninger hos strømmetjenester, og når du skal søke etter bedre tilbud i andre land. Det sistnevnte kan blant annet gjelde flybilletter.

En gratis VPN-tjeneste vil vanligvis begrense den gratis bruken til noen få lokasjoner. Resten av plassen reserveres for de betalende brukerne. Gratisløsningen fra ProtonVPN har for eksempel bare servere i tre land, mens de betalende brukerne har tilgang i så mange som 32 land. Med WindScribe er det på samme måte. Gratisløsningen gir bare adgang til servere i 10 land, mens de betalende brukerne får tilgang til hele spekteret av servere, i 60 land og 110 byer.

Killswitch

CyberGhosts nettlesertillegg har ingen killswitch, men det finner du i den fullverdige versjonen. (Bilde: CyberGhost) (Image credit: Image Credit: Cyber Ghost)

2. Automatisk killswitch

Straks VPN-tjenestens krypterte tunnel er etablert, er det viktig at den kontrolleres og holdes ved like. Ellers kan intetanende brukere miste VPN-beskyttelsen, og være uvitende om at VPN-tjenestens forbindelse er brutt.

Løsningen på dette er en automatisk killswitch. Denne kan holde øye med forbindelsen, og stanse nettrafikken hvis VPN-tilkoblingen brytes. Det kan være et alternativ å bruke en separat, programvarebasert killswitch, men den enklere og mer praktiske løsningen er å velge en VPN-løsning der denne viktige funksjonen allerede er integrert i programvaren.

Men hvorfor vil noen i det hele tatt velge en VPN-tjeneste uten automatisk killswitch? Saken er at det finnes gratisløsninger som mangler dette. Flere VPN-tilbydere, som for eksempel CyberGhost, tilbyr en gratisløsning i form av et nettlesertillegg.

Som du ser i skjermdumpen overfor kan vi med litt gravearbeid finne ut at betalingsløsningen fra CyberGhost har en killswitch, mens nettlesertillegget til Chrome mangler dette (og dessuten flere andre funksjoner). 

Noe som er enda verre, er at flere VPN-tilbydere ikke angir om tjenesten inkluderer en killswitch. Dermed kan brukerne leve i troen på at de har denne typen beskyttelse mens de i virkeligheten ikke har det. På sin side har TunnelBear faktisk en killswitch, men denne kalles VigilantBear.

Når du søker etter en VPN, må du derfor passe på å sjekke, og få bekreftet, at denne viktige funksjonen medfølger.

Personvernpolitikk

På sine nettsider vektlegger ofte VPN-tilbydere at de ikke  loggfører bruken (Bilde: ProtonVPN) (Image credit: Image Credit: ProtonVPN)

3. Personvernpolitikk

Formålet med å bruke VPN er personvernet. Derfor vil velrennomerte VPN-tilbydere oppgi personvernpolitikken på sine nettsider, og være klare på om de loggfører data, og hvor lenge de eventuelle loggene eksisterer. Det gode VPN-tilbyderne, og det gjelder også gratisversjonene, vil alltid oppgi dette, selv om det til tider ligger dypt begravd på nettsiden.

Hos ProtonVPN vil du for eksempel enkelt finne følgende: «I henhold til sveitsisk lovgivning er vi ikke pålagt å lagre brukerdata, og vi kan heller ikke tvinges til å drive målrettet loggføring av bestemte brukere.» Det er betryggende at det samme også gjelder for gratisversjonen av deres VPN-tjeneste.

Vær oppmerksom på dette, ettersom ikke alle VPN-tilbydere er like transparente.

ZenMate

Mange VPN-tjenester har begynt å tilby nettlesertillegg via Chrome Web Store for å kunne støtte enda flere plattformer (Bilde: Google) (Image credit: Image Credit: Chrome Web Store)

4. Platformer som støttes

Brukerne burde helst se etter VPN-som kan beskytte alle enhetene deres. Dermed må du være oppmerksom på hvilke plattformer de ulike VPN-tjenestene støtter. De fleste støtter enheter med Windows og macOS. Når det gjelder Android-enheter, finnes det færre VPN-løsninger som gir god støtte, for her er det mange som altfor ofte har sikkerhetsproblemer.

Nettleserbaserte gratisløsninger for VPN er nyttige. For eksempel har nettleseren Opera en gratis VPN innebygget, mens ZenMate har tillegg for både Chrome og Firefox. Nylig har dessuten Opera utvidet sin gratis VPN til også å omfatte Android-plattformen. Du må bare huske på at denne tilnærmingen beskytter selve nettleserens trafikk, men ikke annen nettverkstrafikk fra enheten.

Databegrensninger

TunnelBear begrenser gratisbrukerne til en månedlig datamengde på 500 MB. (Bilde: TunnelBear) (Image credit: Image Credit: TunnelBear)

5. Månedlige datamengder

En vesentlig svakhet ved gratis VPN-tjenester er at mange av dem begrenser datamengden du har til rådighet. TunnelBear har for eksempel en lav månedlig datagrense, selv ved sammenligning med andre gratistjenester, på bare 500 MB. Dette vil enhver tilhenger av strømmetjenester for videoinnhold bruke opp veldig raskt.

Man finner bedre alternativer om man er ute etter en større datamengde. Blant disse er Opera-nettlesere, ProtonVPN og nettlesertillegget ZenMate. Alle gir deg en ubegrenset datamengde til ikkekommersiell bruk.

Geir Tandberg Steigan

Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple. 

Med bidrag fra