Substack utfordrer Twitter

Substack utfordrer Twitter?
(Foto: GTSteigan)

Substack – den amerikanske, nettbaserte plattformen for publisering av innhold – har kommet med en løsning som kan bli en direkte konkurrent til Twitter.

I april gjorde Substack funksjonen Notes tilgjengelig for alle sine brukere. Notes er en funksjon for publisering av kortere meldinger. Den minner veldig om måten Twitter fungerer på, og den kan også vise seg å bli en konkurrent til Elon Musks selskap.

De nye mulighetene bidrar til at særlig forfattere som allerede er godt etablert på Substack med et stort publikum av følgere. Dette gjelder spesielt forfattere som har opplevd at deres Substack-lenker er blitt strupet og markert som utrygge på Twitter. 

Elon Musk og Twitter ble såpass opphisset over Substack at de bestemte seg for å blokkere lenker fra Twitter til Substack. Denne blokkeringen varte ikke lenge, og blokkeringen ble opphevet.

Substack uttaler at de har tro på at Twitter og Substack kan eksistere side om side og utfylle hverandre. De hevder at Notes først og fremst vil henvende seg til abonnenter, og ikke er ment å erstatte eksisterende sosiale nettverk.

  1. Her finner du tjenesten til Substack.

Hva er Substack?

Substack er en relativt ung plattform. Den ble opprettet i 2017 av av Chris Best, Jairaj Sethi og Hamish McKenzie. Den tiltrakk seg fort flere kjente skribenter, som for eksempel  George Saunders, Seymour Hersh og forfatteren Salman Rushdie. Allerede i 2021 var selskapets omsetning oppe i 9 milliarder amerikanske dollar. 

Substack opplevde en kraftig vekst da pandemien brøt ut i 2020. Flere kontroversielle skribenter som opplevde å få innskrenket handlingsrommet på mer etablerte plattformer som Twitter, Facebook og YouTube begynte å strømme til utfordreren. Særlig vaksinemotstandere har vært kjent for å utfolde seg fritt på Substack, skrev Washington Post i 2022.

I 2023 har Substack tatt et nytt og viktig steg fremover, med lanseringen av Notes for sitt publikum.

Geir Tandberg Steigan

Skribent, forfatter og illustratør med en spesiell forkjærlighet for produkter og brukergrensesnitt fra Apple.