«Hackere» inntar Aker Brygge

11-12. juni vil «hackere» fra hele Europa innta Aker Brygge når Amazon Web Services, Norwegian Property og CBRE arrangerer sitt første felles hackathon. Målet er å finne nye digitale løsninger og utfordre eksisterende forretningsmodeller i eiendomsbransjen. Dette skriver CBRE i en pressemelding.

«Eiendom er en bransje preget av et tradisjonelt tankesett og få har virkelig tatt grepet om og omfavnet ny teknologi og det mulighetsrommet som ligger tilgjengelig. Hack Aker Brygge er et første skritt i å se nærmere på hvordan digitale løsninger kan kombinere eiendom, handel, opplevelser og bydelsutvikling», forteller John Solberg, administrerende direktør i CBRE, verdens største eiendomsrådgiver og -forvalter, med teknologi som sterk forretningsdriver.

Hack Aker Brygge

Avholdes på PierX,
Aker Brygge 11-12. juni

Deltakere fra både Norge og utlandet, med primært design- eller teknologibakgrunn

Skal se på fastsatte problemløsninger som berører Aker Brygge, og komme med input og ideer til nye løsninger med teknologi som fundament.

Bak arrangementet står Norwegian Property, som eier og forvalter byggene på Aker Brygge; CBRE, verdens største eiendomsrådgiver og -utvikler; og Amazon Web Services, en forretningsenhet i Amazon.com, og en av verdens ledende skytjeneste-plattformer.

Bydelsutvikling og fremtidens teknologi

 «Hack Aker Brygge» er et av landets første åpne hackathons rettet spesifikt mot næringseiendom. Over to dager vil et titalls utviklere og designere ta fatt på problemstillinger knyttet til bevegelsesmønster, byutvikling og fremtidens handel på Aker Brygge – et av Oslos mest populære områder som består av både beboelse, handel, restauranter og kontorer, og en av byens travleste turistdestinasjoner. 

Fysisk handel i endring

Aker Brygge er et område i kontinuerlig utvikling, og gjennomgikk en omfattende rehabilitering for kun et par år siden. I en tid hvor blant annet fysisk handel er i sterk endring, ønsker eier og forvalter av Aker Brygge, Norwegian Property, å utforske nye løsninger. I samarbeid med Amazon Web Services og CBRE tas teknologiløftet et skritt videre.

«Vi er spente på hva teamene kan gi av ideer, og vårt håp og målsetting er at dette kan materialisere seg i helt nye løsninger for brukerne av Aker Brygge» sier Solberg.

Pressemelding: CBRE

Sindre Grading