Facebook bruker et poengsystem for å stoppe nettroll

Facebook tar i bruk en rekke metoder for å skille falske og ekte nyheter, og nå vet vi hvordan de vurderer de som sprer dem.

En artikkel i Washington Post avslører at Facebook vurderer hver enkelt bruker med en pålitelighetsverdi mellom 0 og 1. Når en bruker rapporterer en Facebook-sak som en falsk nyhet, blir altså pålitelighetsverdien justert basert på kvaliteten på saken som rapporteres.

For brukere som stadig flagger saker som faktisk inneholder falske nyheter, så vil pålitelighetsverdien stige. Samtidig vil Facebook tillegge denne tipserens fremtidige rapporteringer mer vekt. Samtidig vil det motsatte være tilfelle for dem som stadig rapporterer ekte nyheter som falske.

Hvem vokter vokterne?

Intensjonen er å motarbeide det voksende problemet med såkalt «brigading», der organiserte grupper av troll og politiske aktivister med vilje rapporterer ekte nyheter for å undertrykke eller sensurere dem.

Tross at Facebook nå brukere uavhengige faktasjekkere til å behandle slike rapporteringer, vil likevel saker som utsettes for et stort antall rapporteringer bli mindre synlig, uavhengig av om de er legitime eller ikke.

Til Washington Post sier Facebooks produktsjef som har ansvar for kampen mot falske nyheter, Tessa Lyons, at denne pålitelighetsverdien bare er en av flere metoder selskapet bruker for å vurdere påliteligheten til slike rapporteringer, og at dette ikke er den eneste indikatoren på folks pålitelighet.

På nåværende tidspunkt er dette kun til internt bruk, og det er umulig for brukere å sjekke sin egen pålitelighetsverdi. Dette er sannsynligvis gjort for å unngå at folk utnytter Facebooks systemer til å drive frem personlige eller politiske agendaer.

Harry Domanski
Harry is an Australian Journalist for TechRadar with an ear to the ground for future tech, and the other in front of a vintage amplifier. He likes stories told in charming ways, and content consumed through massive screens. He also likes to get his hands dirty with the ethics of the tech.