Pilvipalveluihin käytetyt kulut ylittivät ensimmäisen kerran On-Prem-datakeskukset

cloud storage
(Kuva: Pixabay)

Yritysten pilvipalveluihin käytetyt kulut kasvoivat vuonna 2020 lähes 35 prosentilla noin 130 miljardiin dollariin, käy ilmi uudessa tutkimuksessa. Pilvipalvelukulut olivat suuremmat kuin kiinteistössä oleviin datakeskuksiin (On-prem) käytetyt kulut.

Vaikka yhä useampi yritys on alkanut luottaa enemmän pilvilaskentapalveluihin, pandemia tuntuisi kiihdyttäneen kasvua entisestään.

Synergy Research Groupin tekemä tutkimus seuraa GlobalDatan antamia ennusteita, jonka mukaan pilvidatakeskuksista on tulossa pian korvaamattomia yrityksille.

“60 % myydyistä palveluista sijaitsevat nykyään pilvipalvelutarjoajien datakeskuksissa, eikä yritysten", Synergy Research Groupin pääanalyytikko John Dinsdale sanoo.

Pilven nousu

Trendin kohti pilvipalveluja näkee selkeästi tutkimuksessa tehdyssä vertailussa. Vuosi 2019 oli ensimmäinen kerta, kun pilvialustoihin kulutettiin enemmän kuin kiinteistöissä oleviin servereihin ja ohjelmistoihin.

Historiallinen vertailu kulutuksesta perinteisten ja pilvidatakeskusten välillä.

(Image credit: Synergy Research Group)

Viime vuonna ero näiden kahden välillä kasvoi dramaattisesti, kun yritysten kiinteistössä oleviin datakeskuksiin ja ohjelmistoon käytetyt kulut tippuivat kuudella prosentilla alle 90 miljardiin dollariin.

"Yhtiöt ovat selkeästi päätyneet ratkaisuihin, jotka ovat heille kaikkein järkevintä ja edullisinta", Dinsdale toteaa.

Vaikka Dinsdale ei usko näkevänsä kiinteistössä sijaitsevien datakeskusten kulutuksen tippuvan dramaattisesti, hän näkee pilvipalveluihin käytettyjen kulujen jatkavan aggressiivista kasvua.

Lähde: TechCrunch

Joonas Pikkarainen

Joonas Pikkarainen on teknologia- ja pelitoimittaja, jolla on erityisen vahvat juuret juuri pelialan raportoinnista useissa eri kotimaisissa medioissa. Muihin kiinnostuksiin lukeutuvat valokuvaus, videotuotanto ja elokuvat, sekä oikeastaan kaikki muu siltä väliltä ja näiden lisäksi.