Gmailissa ja muissa Googlen palveluissa laaja häiriö

Gmail
(Kuva: Shutterstock)

Google Driven ja Gmailin käyttäjät ovat ilmoittaneet pitkin maailmaa ongelmista palveluiden kanssa.

DownDetector (Avaa uuteen ikkunaan) kertoo katkoksen alkaneen torstaina noin kello 7 Suomen aikaa, jolloin ympäri maailmaa alkoi saapua ilmoituksia Googlen palveluiden ongelmista. Suurimmalle osalle katkos näkyi erityisesti kirjautumisongelmana, jonka vuoksi palveluihin ei päässyt aamulla käsiksi.

Gmailissa yhä häiriötä

Google on vahvistanut (Avaa uuteen ikkunaan) palvelinkatkoksen ja kertoo ratkovansa tilannetta parhaillaan.

Ongelma ei koske pelkästään Gmailia, sillä myös Googlen hakukone sekä Google Drive -pilvipalvelu ovat kärsineet ongelmasta. Vaikka esimerkiksi Drive-kirjautuminen olisikin onnistunut, useat käyttäjät ovat ilmoittaneet ettei tiedostojen lataaminen palveluun onnistu.

Google kertoi vähemmän kriittisten seurauksen näkyvät esimerkiksi Meet-palvelun nauhoittamisen epäonnistumisena sekä Google Chatin toimimattomuutena. Kaiken kaikkiaan ongelma vaikuttaisikin olevan laaja ja koskevan lähes kaikkia Googlen palveluita.

Jäämme seuraamaan tilannetta ja uutisoimme mahdollisista lisätiedoista. TechRadar Pro on lisäksi ottanut yhteyttä Googleen asian tiimoilta, joskaan vastausta ei ole vielä saatu.

Jitendra Soni

Jitendra has been working in the Internet Industry for the last 7 years now and has written about a wide range of topics including gadgets, smartphones, reviews, games, software, apps, deep tech, AI, and consumer electronics.