Waoo ræser frem på bredbåndsmarkedet

De hjemlige bredbåndskunder har for alvor fået smag for lynhurtigt internet på fiber. Fibernet satte i 2017 alle andre betydende bredbåndsteknologier til vægs med en vækst på 11,5 % i forhold til året før - og næsten syv ud af ti nye fiberkunder valgte at tegne abonnement hos Waoo, oplyser selskabet.

Således står Waoo for knap 70 % af den samlede vækst i fiberbredbåndsabonnementer, og dermed er Waoo den udbyder, der har vækstet hurtigst i antal fiberkunder. Waoo leverer dermed fiberbredbånd til lidt over 50 % af alle fiberabonnenter i Danmark, hvormed selskabets andel af de danske fiberabonnenter er steget med knap 2 %-point siden 2016.

Fiber er dermed den bredbåndsteknologi, der vokser forholdsmæssigt hurtigst i øjeblikket. Bredbånd via kabel-tv fik 8,2 % flere kunder i løbet af 2017, mens kunderne flygtede fra det gamle kobbernet (xDSL), hvor der blev 8,4 % færre kunder.

I alt er det danske bredbåndsmarked vækstet med 1,7 % fra 2016-2017, svarende til en netto tilgang på 43.000 abonnementer. I samme periode er Waoo vækstet med 15,5 % og dermed betydeligt mere end bredbåndsmarkedet generelt.

Waoo tager således markedsandele fra bredbåndsmarkedet, som også inkluderer blandt andet internet via kabel-tv og kobbernet (xDSL). Fra 2016 til 2017 er udbyderen vokset med 1 %-point i markedsandele og står dermed for 11 % af det samlede danske bredbåndsmarked i 2017.

2017 var et særdeles positivt år for Waoo på bredbåndsmarkedet, og selskabet forventer også fortsat fremgang i 2018.

Kilder: Waoo intern data samt Energistyrelsen – Telestatistik, andet halvår 2017

 

Foto: Morten Degn/Waoo