Store digitale fordele for rejsende

Mobile platformsteknologier kan gøre det muligt helt eller delvist at samle booking, betaling og billettering af en rejse ét sted – også selvom man på den samlede rejse måtte gøre brug af både traditionelle, kollektive trafiktilbud og kommercielle trafiktilbud som eksempelvis taxi eller delebiler. 

Det skriver Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i en pressemeddelelse, hvor det også fremgår, at regeringen ønsker at fremme sådanne innovative og digitale løsninger. Derfor har Transport-, Bygnings- og Boligministeriet fået foretaget en ekstern analyse af, hvad der skal til for at udbrede og udvikle sådanne digitale løsninger på den danske transportscene. Analysen viser blandt andet, at der findes et betydeligt potentiale i brugen af digitale infrastrukturløsninger på transportområdet, der både kommer forbrugerne og transporterhvervet til gavn.

Nem digital navigation

”Det skal være nemt for den rejsende at navigere digitalt, både i forhold til at finde en rejse på tværs af offentlige og private transporttilbud og i forhold til at betale. Analysen viser, at der er gode muligheder for det her i Danmark”, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Nordjyllands Trafikselskab og Rejseplanen lancerede i denne uge et pilotprojekt, hvor Rejseplanen foruden den kollektive trafik i Nordjylland på forsøgsbasis bliver udvidet til også at omfatte taxi og deleøkonomiske transportformer. Men digitaliseringen på området indeholder endnu flere udviklingsspor, der kunne gøre det muligt for brugeren at planlægge, booke og bestille rejser efter særlige, personlige præferencer. På Bornholm har Bornholms Trafikselskab i samarbejde med Rejseplanen etableret en løsning, hvor man efter fremsøgning af rejsen bliver ledt direkte videre til et betalingsmodul på telefonen. 

”De lokale løsninger er gode eksempler på, at udviklingen allerede er i gang i Danmark, men det er kun en begyndelse. Der er meget mere at hente på området. Derfor arbejder vi lige nu på, hvordan vi konkret kan understøtte udviklingen på bedst mulig vis. Jeg forventer, at jeg efter sommerferien vil kunne præsentere et udspil til, hvordan vi kommer videre”, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.