Robotter sorterer teknologi-affald

Mulighederne for moderne robotteknologi i affaldsbranchen er mange, fordi det kan sortere affald mere effektivt. Det fremhæver Teknologisk Institut, der i samarbejde med svenske Refind Technologies har udviklet et nyt robotsorteringssystem, som ved hjælp af kunstig intelligens kan genkende og sortere batterier og elektronikaffald. Teknologien vil samtidig kunne give et forbedret arbejdsmiljø for medarbejdere i affaldsindustrien.

”Potentialet for robotteknologi i affaldsbranchen er kæmpestort, fordi det mere effektivt kan få sorteret vores affaldsmængder, og vi mere effektivt kan få trukket de ressourcer ud af vores affald, som vi har brug for”, siger sektionsleder Jacob Kortbek, Teknologisk Institut.

”Vi har arbejdet med flere forskellige metoder - både metoder til at kunne genkende batterier og elektronikaffald, men også metoder omkring robotten, som skal opsamle de her emner og sortere dem ud i de rigtige kategorier”, tilføjer han.

Finder guldet

Med robotsystemet - der gør brug af avancerede kamerateknologier og deep learning til at genkende de forskellige objekter - er det muligt at sortere de betydelige dele fra som fx dyrebare chips eller guld fra mobiltelefoner. Når systemet er i stand til at skelne mellem eksempelvis telefoner og fjernbetjeninger, bliver de mere dyrebare batterier fra telefonen ikke smidt ud sammen med de mindre kostbare batterier fra fjernbetjeningen.

Systemet er lige nu er opstillet hos Teknologisk Instituts robot-innovationsfaciliteter i Odense og er unikt, da der ikke har været arbejdet med det på samme måde før.

Foto: Pressefoto