Nemmere og mere sikker nethandel

Regeringen lancerer i dag sin forbrugerpolitiske strategi ”Forbruger i en digital verden”. Den skal gøre det nemmere at træffe gode valg i en tid med både nye digitale muligheder og udfordringer. Strategien indeholder 24 konkrete initiativer.

Vi lever i en anden virkelighed end for blot få år siden. Digitaliseringen har skabt nye muligheder for forbrugerne med adgang til større produktudbud og nye markeder. Men den rummer også udfordringer for forbrugerne i forhold til eksempelvis persondata. Det er vigtigt, at forbrugerpolitikken er afstemt med de nye vilkår og favner både muligheder og udfordringer, mener regeringen.

”Vi vil hjælpe forbrugerne med de nye muligheder og udfordringer i den nye digitale økonomi, samtidig med at vi stadig sikrer en høj beskyttelse af forbrugerne. Danske forbrugere skal have nemmere ved at træffe gode valg i en digital verden.”, udtaler erhvervsminister Brian Mikkelsen i en pressemeddelelse.

24 initiativer
Den forbrugerpolitiske strategi skal blandt andet give forbrugerne de bedste rammer for at anvende egne data til at opnå bedre produkter og løsninger. Forbrugerne skal have adgang til nem og sikker nethandel. Oplysningsforpligtelserne skal i højere grad målrettes forbrugerne, og det skal være nemmere for forbrugerne at handle bolig.

”Vi vil gøre op med tankegangen om, at fx de meget lange handels- og betalingsbetingelser, som vi skal acceptere, når vi handler på nettet, nødvendigvis giver bedre forbrugerbeskyttelse.  Oplysningerne skal have reel værdi for forbrugerne og være tilpasset den digitale virkelighed, så det bliver smidigt for både forbrugere og virksomheder. Det vil regeringen også arbejde for i EU”, siger Brian Mikkelsen.

Bag den forbrugerpolitiske strategi ligger blandt andet en gennemgang af 490 forbrugerrettede bestemmelser samt erfaringer fra konkrete adfærdsforsøg.

Strategiens 24 initiativer fordeles under seks følgende overskrifter:

•Nemmere at træffe gode valg

•Data skal skabe værdi for forbrugerne

•Nem og sikker nethandel

•Målrettede oplysningskrav

•Nemmere at handle bolig

•Markedsføring i en digital virkelighed

 

Foto: Pixabay