Kina opfordrer briterne til at agere uafhængigt overfor Huawei og 5G

(Image credit: Huawei)

Den kinesiske ambassadør i Storbritannien har opfordret den britiske regering til, ikke at bukke under for presset og ekskludere visse udbydere i at levere udstyr til udrulningen af 5G-netværket.

Tidligere i denne uge kom det frem, at den britiske regering forberedte et formelt forbud imod at lade Huawei levere det primære udstyr til britiske operatører. Man vil dog ikke forbyde dem at levere radioudstyr.

Udviklingen kommer i kølvandet på flere måneders usikkerhed omkring firmaets rolle i Storbritannien efter anklager om, at udstyret kunne medføre en risiko i forhold til den nationale sikkerhed. Disse påstande er primært fremsat af amerikanerne.

Huawei UK

Huawei har vedholdende afvist påstandene, og operatørerne har ikke vist stor interesse i forbuddet, da det kan øge omkostningerne, begrænse innovationen og i sidste ende forsinke udbredelsen af 5G i Storbritannien. 

Liu Xiaoming forsvarede Huawei i en klumme i The Sunday Telegraph, hvor han påpegede, at Shenzhen-firmaet har god erfaring i forhold til sikkerhed. Han tilføjede, at England bør træffe sine egne beslutninger og ikke påvirkes af udefrakommende kræfter.

”Det sidste verdenen har brug for er introduktionen af diskriminerende praksis i forhold til firmaer, der er involveret i udviklingen af 5G-netværket.” Det sidste Kina forventer fra et åbent og ærligt ”globalt Storbritannien” er at det ikke er en fair konkurrence,” sagde Xiaoming.

Opfordringen til at bandlyse Huawei fra Storbritanniens 5G-netværk er i store træk udløst af den amerikanske regerings vedvarende mistanker i forhold til firmaet, og fordi 5G kommer til at understøtte en ny afart af mission kritiske business-applikationer. 

Dette betyder, at 5G-netværket kommer til at transportere hidtil usete mængder følsomme data og at nogen som helst slinger i valsen kan være ganske alvorlig.

Xiaoming godtog bekymringernes berettigelse, men opfordrede lande og leverandører til at arbejde sammen for at løse eventuelle trusler

Huawei er allerede blevet ekskluderet fra den amerikanske telekom-infrastruktur grundet frygt omkring den nationale sikkerhed, hvilket i store træk går tilbage til firmaets påståede forbindelser til den kinesiske regering og en tro på, at lovgivningen påbyder firmaer i Kina med at assistere i forhold til statens overvågning. 

Trods Huaweis hårdnakkede påstande, har USA fastholdt sin modstand og opfordringer til allierede i vesten. Huawei er dog allerede en stor leverandør til operatører i Europa, hvor lande som Tyskland har været mindre interesserede i at udelukke firmaet.

For Huawei har påstandende og restriktionerne endnu ikke haft den store effekt på deres regnskaber. Sallet steg med en femtedel til mere end 100 milliarder dollars sidste år, imens de samtidig indgik 40 kommercielle kontrakter i forhold til 5G og i samme ombæring sendte 45 basestationer ud.

Steve McCaskill is TechRadar Pro's resident mobile industry expert, covering all aspects of the UK and global news, from operators to service providers and everything in between. He is a former editor of Silicon UK and journalist with over a decade's experience in the technology industry, writing about technology, in particular, telecoms, mobile and sports tech, sports, video games and media.