Fjernledelse nu og i fremtiden: Udfordringer og muligheder

fjernledelse
(Foto: Shutterstock / Piscine26)

COVID-19 og de omstændigheder virussen bar med sig har vist, hvordan uforudsete begivenheder kan forandre verden i løbet af kort tid. Blandt andet blev danskere sendt hjem for at arbejde og mange arbejder fortsat hjemmefra. Det resulterede i, at ledere og medarbejdere skulle begynde at  kommunikere virtuelt og samarbejde på nye måder. Dette har skabt udfordringer, men også nye muligheder for, hvordan vi kan arbejde sammen i virksomheder.

Vi har talt med fem forskellige ledere fra små og mellemstore virksomheder i Danmark for at få et indblik i, hvordan de har oplevet at skulle udføre fjernledelse. Ud fra vores samtaler med lederne præsenterer vi her tre udfordringer ved fjernledelse, samt hvordan du kan imødekomme de udfordringer. Vi præsenterer også tre muligheder, der kan være i at arbejde som fjernleder.


Udfordringer og hvordan du kan imødekomme dem

fjernleder

(Image credit: Gpointstudio / Shutterstock)

Manglende fornemmelse for ens medarbejdere

Når du sidder bag en skærm og kigger ind i dit webcam, kan det være vanskelligt at have en fornemmelse for det menneske, der sidder på den anden side af opkaldet. Lederne vi har talt med gav udtryk for, at den manglende føling med medarbejdere, kan gøre dem usikre på, hvorvidt de gør et godt nok stykke arbejde som leder. Når du udfører fjernledelse, er det derfor vigtigt, at du følger op på dine medarbejdere ved at skrive eller ringe for at høre, om alt går som det skal, og om der er noget, de kunne have brug for hjælp til. Dermed kan du imødekomme dine medarbejderes trivsel, samtidigt med at sikre dig, at der ikke er noget de mangler fra dig som leder. Det kan også være en hjælp at tale med andre ledere, der står i samme situation som dig – opbyg en selvtillid, og vid at du gør det godt nok som leder.

Flere misforståelser

Når du kommunikerer gennem en skærm kan der lettere opstå misforståelser. Det kan være svært at vide, hvorvidt medarbejdere har forstået opgaven, du lige har formuleret. For at undgå misforståelser er det derfor vigtigt, at der er en klar og tydelig kommunikation leder og medarbejder imellem. Selvom det kan føles unaturligt, så overkommunikér for at være sikker på, at beskeden er gået igennem. Derudover er det særligt vigtigt, at arbejde med transparens. Således ved alle, hvor I er på vej hen. En fjernleder skal være mindre kontrollerende, men mere tydelig.

Svært at adskille arbejde og fritid

Alle der har prøvet at arbejde hjemmefra, kan nikke genkendende til, at det kan være vanskelligt at adskille arbejde og fritid. Derudover kan det være sværere at opretholde en selvdisciplin derhjemme. Det er derfor vigtigt, at du får nogle faste rutiner og laver et hjemmekontor, som passer til dine behov. 

En leder fortalte blandt andet, hvordan hun hang sedler op udenfor sit kontor, så resten af husholdningen vidste, om de kunne forstyrre hende eller ej. Der kunne stå: ”Arbejder: Forstyr kun, hvis det er meget vigtigt” eller ”Forstyr gerne”. Hvis du hænger den førstnævnte seddel op, kan du sikre dig, at du ikke konstant bliver afbrudt i dit arbejdsflow. 

For at adskille arbejds- og privatliv kan du sørge for at forlade dit kontor og holde ordentlige pauser, når du ikke arbejder, samt huske at tage arbejdstøj på, før du møder ind på din virtuelle arbejdsplads.


Muligheder i fjernledelse

fjernledelse

(Image credit: TeamViewer)

Effektivitet

Under den tvungne hjemsendelse har mange opdaget, at det kan være mere effektivt at arbejde virtuelt. Flere af lederne gav udtryk for, at ikke alle møder nødvendigvis kræver en fysisk tilstedeværelse, og så kan det være mere effektivt virtuelt - det kan være lettere at komme til pointen. Og det betyder også, at du ikke altid behøver at rejse tværs over landet for at afholde ét møde – måske kan det gøres virtuelt?

Mere tillid

Når I arbejder virtuelt sammen, er tillid vigtigere end noget andet. For mange er tilliden mellem ledere og medarbejdere blevet øget gennem det virtuelle samarbejde. Ledere er tvunget til at have tillid til at medarbejderne udfører deres arbejde – og lederne vi talte med, oplever også, at medarbejdere gør deres arbejde godt, selvom de arbejder hjemmefra. Hjemsendelse har for mange styrket tilliden medarbejdere og ledere imellem.

Indsigt i det private

Når du har dit webcam tændt, viser du ikke kun dit ansigt, men også dit private kontor, din stue eller dit værelse – eller måske endda et familiemedlem, der forstyrrer. Det har betydet, at vi har fået mere indsigt i hinandens private liv og hjem. Måske har din leder et maleri i baggrunden, som du også kan lide, eller måske har din medarbejder en reol fyldt med bøger, som du ikke vidste hun læste. Det kan igangsætte samtaler, hvor I lærer hinanden bedre at kende. Om ikke andet, har mange fået et lidt dybere indblik i og forståelse for deres kollegaers liv, hvilket kan være med til at styrke sammenholdet og forståelsen for hinanden på arbejdspladsen.


Fjernledelse i fremtiden

fjernledelse

(Image credit: Pixabay © jamesqube)

Der er mange virksomheder som arbejdede virtuelt og med fjernledelse, allerede før COVID-19 sendte os alle hjem. Selvom mange oplevede udfordringer ved at arbejde sammen på afstand, har den tvungne hjemsendelse lært os alle en del og vist, hvor meget man kan gøre virtuelt – og hvordan det nogle gange er mere effektivt. Nogle vil måske stadig foretrække at møde ind på den fysiske arbejdsplads, men andre har måske opdaget, at de finder sig godt tilpas i rollen som fjernleder. Luk dine øjne og tænk dig om. Tror du, at der vil være mere eller mindre hjemmearbejde om fem år?

Denne artikel er baseret på et antropologisk feltarbejde og analyse udført af Helene Fonnesbæk Andersen, Sofia Sif Overby Fjorback, Nanna Agger Andersen og Josephine Nørremark Kjærulff.