Norges første elektriske flygning er gjennomført

– Regjeringen har gitt Avinor i oppdrag å utvikle et program som skal legge til rette for introduksjon av elektriske fly i kommersiell luftfart. Det var en stor opplevelse å få bli med på denne flygningen og se at vi er i gang med utviklingen av framtidens luftfart, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

– Vi i Avinor ønsker å vise at det allerede i dag finnes elektriske fly på markedet, og vi vil bidra til at Norge blir et foregangsland innen elektrisk luftfart, på samme måte som landet har vært innen elektrifisering av bilparken, sier konsernsjef Dag Falk-Petersen i Avinor.

Dette skriver Avinor i en pressemelding.

Reduserer utslipp

Sammen med energieffektivisering og stadig modernisering i flyflåten, samt innfasing av bærekraftig biodrivstoff, kan elfly bidra til at de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart reduseres de neste tiårene. Siden driftskostnadene for elektriske motorer er betydelig lavere enn dagens, vil det også legge til rette for billigere flybilletter, forteller konsernsjef Falk-Petersen.

Avinor og partnere i luftfartsbransjen jobber for at Norge skal ta en ledende rolle i verden innen elfly. Målet er at Norge skal bli det første markedet der elektriske fly tar en betydelig markedsandel, og at den norske innenriksluftfarten skal være elektrifisert innen 2040. Prosjektet støttes av regjeringen, og Widerøe, SAS, Norges Luftsportforbund og klimastiftelsen ZERO er prosjektpartnere.

– I forbindelse med denne første flygningen vil vi særlig takke Norsk luftsportsforbund, som har lagt inn en betydelig innsats og hatt en avgjørende rolle for å forberede flygningen, sier Falk-Petersen.

Skal vurdere virkemidler og konsekvenser

Fram til 2025 vil Avinor gi elektriske småfly fritak fra landingsavgifter og gratis lading. Regjeringen har bedt Avinor om å utvikle et program for introduksjon av elektriske fly. Her skal det gjøres en vurdering av mulige virkemidler for å lykkes med elektrifisering av passasjertrafikken. Avinor skal også se på andre vesentlige konsekvenser, herunder mulige målkonflikter og konsekvenser for klima og miljø, samt konkurransesituasjonen i norsk luftfart.

Med fjell og store avstander, er Norge avhengig av et velfungerende luftfartssystem. Landet har mange flyplasser spredt rundt i landet, og mellom disse flys det korte ruter med relativt få passasjerer per flygning. 

– Det norske kortbanenettet er ideelt for å teste ut de første kommersielle elektriske flyene, som ventes å ha begrenset rekkevidde og kapasitet, sier konsernsjef Falk-Petersen. 

– Norge har også hatt stor politisk vilje til å etablere rammevilkår som bidrar til elektrifisering, blant annet innen veitransport og ferger. Landets fornybare kraftproduksjon gjør også elektrifisering særlig attraktivt i et klimaperspektiv, påpeker Falk-Petersen.

Pressemelding: Avinor

Sindre Grading