IT-bransjen trenger flere kvinner, men først trengs kvinnelige rollemodeller

(Foto: Microsoft Norge)

Blant IT-ansatte er det fortsatt flere enn dobbelt så mange menn som kvinner. Nå viser ny forskning fra Microsoft at gode rollemodeller er nøkkelen til å trekke flere kvinner til teknologi og realfag.

– Bare én av tre IKT-ansatte i Europa er kvinner. Det betyr at bransjen overser en viktig utappet ressurs, og jo før vi får på plass en god strategi for å få jenter og kvinner til å se mulighetene i teknologi og realfag, jo raskere kan bransjen høste fordelene, sier Kristine Beitland, direktør for myndighetskontakt i Microsoft Norge.

Undersøkelsen Microsoft offentliggjorde i går i forbindelse med den internasjonale dagen for jenter i IKT, omfatter 11.000 jenter og kvinner i alderen 11–30. Undersøkelsen ser på hvorfor mange jenter som fatter interesse for realfag i tidlig alder, mister interessen i løpet av de påfølgende årene. I studien er det funnet en tydelig sammenheng mellom kvinnelige rollemodeller og jentenes interesse. Interessen for teknologi er nesten dobbelt så stor blant jenter som har en rollemodell med interesse for teknologi og realfag, som blant jenter uten en slik rollemodell. Jenter som har en slik rollemodell har også større selvtillit og ser på seg selv som mer kompetente.

En tilsvarende undersøkelse fra i fjor viste at de fleste unge jenter synes realfag er spennende fra 11-årsalderen av, men at denne interessen faller drastisk når de blir noen år eldre. I gjennomsnitt er vinduet kun åpent i cirka fire år. Når det først lukkes, er det langt vanskeligere å vekke jentenes interesse for realfag på nytt.

– Gode kvinnelige rollemodeller bidrar til å knuse stereotyper og hjelper jentene å se karrieremuligheter og å tro på at teknologi og realfag kan være noe for dem. Undersøkelsen viser hvor viktig det kan være å møte gode teknologirollemodeller i rett alder, gjerne som en del av skolehverdagen. Derfor trenger vi å få flere gode teknologikvinner til å besøke klasserommene, og vi trenger læreplaner som legger til rette for det, forteller Beitland.

Jenter + koding = sant

For fjerde år på rad arrangerer Microsoft kodekveld for jenter sammen med ODA og Lær Kidsa Koding for å markere den internasjonale Jenter i IKT-dagen. Nærmere 120 jenter og kvinner er påmeldt på arrangementet den 26. april, «Jenter + koding = sant». I år får jentene også oppleve mulighetene ny teknologi gir, gjennom HoloLens og mixed reality. 

– I årene som kommer vil nesten alle jobber kreve digitale ferdigheter. Ikke bare må vi kunne bruke teknologi; i mange tilfeller må vi også selv både forstå og skape teknologien. Derfor trenger vi mange flere jenter som kan teknologi, og «Jenter + koding = sant» er et viktig initiativ for å forberede de unge på fremtiden, forteller leder for Oda, Kristine Hofer Næss.

De fem viktigste faktorene som påvirker jenter

1. Kvinnelige teknologirollemodeller
2. Praktisk erfaring
3. Lærere som oppmuntrer elevene til å jobbe videre med realfag
4. Kunnskap om hvordan realfag utnyttes i den virkelige verden
5. Tro på like muligheter for kvinner og menn

Kilde: Microsoft Norge

Nøkkelen til suksess

Studien gjort for Microsoft avdekker hvilke grep som må til for å unngå fallet i interessen – bedre rollemodeller, støtte fra foreldre og lærere, praktisk erfaring og kunnskap om hvordan realfag utnyttes i den virkelige verden, samt tro på at de vil få samme behandling og jobbmuligheter som menn etter endt utdanning.

– For å kunne nå hele talentmassen samarbeider vi med myndigheter, lærere og frivillige organisasjoner for å modernisere læreplaner og motivere jenter til å satse på realfag. Teknologi er ikke bare for gutta. Vi vil vise jenter at realfag og teknologi er spennende og kan gi dem en kreativ og givende karriere. Vi vet at når vi motiverer jenter til å ta teknologifag, dobler vi mulighetene for å rekruttere de beste hodene til å utvikle fremtidens teknologi, sier Kristine Beitland.

Pressemelding: Microsoft Norge

Sindre Grading