Skip to main content

iPhone-mangelen kan bli større enn først antatt

iPhone 11 Pro
(Foto: Apple)

Selv om Apple hadde forventet at iPhone-produksjonen skulle bli hindret av stengte fabrikker som følge av coronavirusutbruddet, viser det seg nå i en rapport til investorer at konsekvensene er større enn først antatt.

Utover å understreke at Apple mer enn dobler sine donasjoner til hjelpearbeid i forbindelse med virusutbruddet, kommer det videre frem i rapporten at det tar lenger tid før alt kommer tilbake til normalt enn Apple hadde ventet, og at selskapet ikke lenger forventer å nå omsetningsmålet de hadde satt seg for dette kvartalet.

Det er to større grunner til dette, og den første av dem er at den globale forsyningen av iPhone blir midlertidig hindret fordi fabrikkene bruker lenger tid en ventet på å få gang produksjonen igjen.

Det andre problemet er at etterspørselen etter selskapets produkter har falt i Kina, og at mulighetene for å holde Apple-butikker åpne i tillegg har vært begrensede.

Selskapet er nøye med å understreke at disse hindringene for salget kun er midlertidige, og at selskapet i seg selv står sterkt, men det gjenstår å se hvor alvorlige konsekvenser vi kommer til å se for forsyningen av de populære telefonene.