Amai! Vlaanderen kiest AI-toepassing van ACA Group voor mensen met een visuele beperking

LiLi app
(Beeld: ACA Group)

De LiLi-app van ACA Group is door Amai! (een initiatief van de Vlaamse overheid) geselecteerd, en door het publiek verkozen als het beste mobiliteitsproject van het jaar. De innovatieve applicatie, die gebruikmaakt van Artificiële Intelligentie (AI), stelt mensen met een visuele beperking in staat om zelfstandiger en veiliger te reizen, wat een belangrijke stap is in de richting van inclusieve mobiliteit. ACA Group ontwikkelde de LiLi-toepassing in een consortium met blindenzorg Licht en Liefde VeBes, Vives Hogeschool, Open Street Map België en de stad Brugge. 

Personen met een visuele beperking zijn vaak afhankelijk van anderen voor hun 
mobiliteit. Hun beperking limiteert hun activiteiten buitenshuis, en hun sociale of professionele leven lijdt eronder. De LiLi-app (Licht en Liefde) biedt een blinde of slechtziende de mogelijkheid om zich veilig en zelfstandig te verplaatsen op de openbare weg.  

Betrouwbare route dankzij AI 

LiLi app

(Image credit: ACA Group)

Met de innovatieve toepassing kunnen blinden of slechtzienden op een duurzame manier de betrouwbaarste route vinden tussen twee locaties en deze veilig te voet afleggen. De app biedt daarnaast nuttige auditieve instructies op een smartphone voor herkenbare punten op de route, waardoor het oriënteren en navigeren makkelijker wordt.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van AI, toegepast op datasets die geschikt zijn voor het bepalen van de ideale reisroute. De toepassing houdt rekening met specifieke infrastructuur die voor mensen met een visuele handicap aanwezig is in het straatbeeld zoals tactiele tegels, verkeerslichten met rateltikkers en andere. 

Initiatief Vlaamse overheid 

Amai! is een initiatief van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid en kadert in het Vlaams actieplan Artificiële Intelligentie. De organisatie werkt hiervoor samen met het Kenniscentrum Data & Maatschappij, een universitair partnership tussen imec-SMIT-VUB, CiTiP van KULeuven en imec-MICT UGent en met Scivil, het Vlaamse Kenniscentrum voor Citizen Science. 

De LiLi-app werd verkozen in een online publiekstemming met meer dan 8.000 
deelnemers. Amai! voorziet een projectsubsidie van 125.000 euro om deze slimme AI toepassing te laten ontwikkelen door een samenwerkingsverband van informatici, AI specialisten, burgers, burgerwetenschappers en domeinexperten.