DR: Alt om den nye digitale plan

Danmarks Radio DRTV
(Foto: Danmarks Radio)

Danskerne er gennem de seneste år i høj grad blevet digitale medieforbrugere. Fire ud af fem danskere streamer ugentligt, mens mere end hver fjerde danske husstand ikke længere har et traditionelt tv-signal i hjemmet.

Samtidig er der et øget pres på det danske indhold fra store udenlandske spillere, som investerer massivt i internationalt indhold, ligesom tech-giganter ejer store dele af distributionen og styrer adgangen til det danske indhold.

Det stiller tilsammen helt nye krav til måden, DR arbejder med public service på. Både når det gælder indhold, platforme, relationen til brugerne og egen organisering.

Derfor har DR nu præsenteret en samlet og omfattende plan for en markant digital udvikling af hele DR.

Som en del af dette sættes en ny, samlet vision for DR: ‘For at skabe værdi for alle, vil vi udvikle os til en fuldt ud digital public service-institution’.

Som en del af DR’s virksomhedsstrategi er målet, at otte ud af 10 danskere i 2023 vil bruge DR’s digitale tjenester ugentligt. Desuden er målet, at mindst tre ud af fire danskere oplever, at DR’s indhold giver dem værdi i løbet af en uge.

Det nye fokus på den digitale retning understøttes af seks initiativer, der udvikles over de kommende år – her gengivet med en række eksempler:

DRTV skal være alle danskeres streamingtjeneste

  • DRTV er den digitale indgang til DR’s samlede TV-tilbud og skal løfte hele DR’s public service-opgave. Det betyder, at DRTV skal have tilbud til alle dele af befolkningen og inden for alle genrer. Omdrejningspunktet for DRTV er indhold, som appellerer til de mange. Samtidig skal DRTV have et tydeligt tilbud til de unge og til de særligt interesserede inden for bl.a. kultur, drama og historie.
  • DRTV skal adskille sig fra andre streamingtjenester ved at have puls og fokus på det, som sker her og nu. Både i form af et stærkt digitalt nyhedstilbud og live-indhold inden for kultur og fællesskaber.
  • DRTV skal desuden rumme indhold, der appellerer til flere målgrupper og behov end i dag. Samtidig er der behov for, at DR’s indhold i højere grad udvikles til og fungerer på digitale præmisser. Dette kræver dels udvikling af DR’s indhold, og dels at brugerne kan finde frem til indholdet. Derfor skal nye digitale værktøjer sikre, at der på DRTV både vises et kurateret public service-tilbud, som er fælles og relevant for hele befolkningen, og public service-indhold, der er personligt relevant for den enkelte bruger.

DR skal have et tydeligt og sammenhængende tilbud til de unge

Det er helt afgørende, at unge finder og bruger dansk public service-indhold. Derfor samles og styrkes DR’s unge-tilbud, både organisatorisk i DR og i forhold til brugerne. Indholdet fra P3 og DR3 på tværs af platforme og medier samles under ét brand, et nyt P3-brand, der bygger videre på DR’s tradition for dansk unge-indhold. Unge er sammen med børn en klar styrkeposition for DR – på lige fod med kultur og nyheder.

DR’s indhold skal udvikles og produceres til digitalt brug

DR vil foretage et skifte, så indholdet over tid først og fremmest skal udvikles og produceres til at udkomme på digitale platforme. Den digitale indholdsudvikling skal ske inden for alle DR’s genrer, herunder nyheder, dokumentar, kultur, musik og drama.

DR LYD skal have et styrket podcasttilbud og udnytte liveradio som digital styrkeposition

DR LYD er den digitale indgang til DR’s samlede lydtilbud. DR skal øge volumen af sit podcasttilbud for at imødegå danskernes ændrede brugsvaner og for at løse de public service-opgaver, som podcast egner sig særligt godt til, bl.a. specialiseret stof indenfor viden, politik og kultur. Samtidig skal DR fastholde sin unikke position inden for live-radio – også i et digitalt univers. Liveradioens styrker ift., at brugerne kan opdage ny musik og deltage i brede fællesskaber, skal udvikles, så liveradio også er attraktivt for digitale brugere på DR LYD.

Endelig vil DR arbejde for, at lytningen af DR’s podcast i højere grad sker på DR LYD end på andre platforme. Dette skal sikre, at brugerne møder helheden i DR’s digitale lydtilbud, og at DR er mindre sårbar overfor, hvordan andre aktører prioriterer og præsenterer DR’s indhold på deres platforme.

Dr.dk skal være et nyhedssite for alle danskere

  • Dr.dk skal rumme mindre indhold end i dag og skal fremover først og fremmest give indsigt gennem et omnibus- nyhedstilbud. Samtidig skal dr.dk i højere grad være en indgang til DR’s øvrige public service-tilbud og gennem tværgående journalistik skabe større gennemslagskraft for DR’s indhold.

Danskerne skal kende DR’s tilbud og DR skal knytte stærkere relationer med brugerne på egne platforme

Mange digitale mediebrugere opdager ikke automatisk DR’s indhold. Derfor skal der gøres mere for, at de præsenteres for dette på de platforme, de benytter. Samtidig vil DR tilpasse sin tilstedeværelse på sociale medier, så formålet mere entydigt er at tiltrække brugerne til DR’s egne platforme.

Et sidste element i planen, der præsenteres i dag, er en ændring af DR’s organisation, som træder i kraft med det samme. Organisationen omstilles til at kunne understøtte den opdaterede virksomhedsstrategi, digitale mål og de konkrete digitale initiativer.

Det betyder blandt andet, at direktørområdet ’DR Medier’ nedlægges, at der oprettes et nyt område, ’DR Bruger, Marked og Publicering’ med fokus på blandt andet brugerrelationer og digital publicering, ligesom der foretages en række øvrige organisatoriske og styringsmæssige ændringer, som samlet skal geare DR til den digitale fremtid.

Michael Kilschow Hansen
Redaktør / Nyhedsjournalist

Michael har arbejdet journalistisk næsten hele sit arbejdsliv - og har i årenes løb beskæftiget sig med online nyhedsmedier, radio, tv, ugeblade, magasiner, musik- og filmjournalistik. Michael har været en del af TechRadar Danmark-teamet siden januar 2021. 

Han eeelsker sin iPhone, sin iPad og sin iMac - men på et ikke-religiøst niveau, og er voldsomt nysgerrig på, hvad andre tech-brands kan tilbyde.

Arbejde og hobby mødes i en smuk fusion, når der skal skrives om streamingtjenester og deres indhold, nye premierer på serier, film og spændende dokumentarprogrammer.