Danmark får en ny DAB-kanal

(Foto: Foto: Getty Images.)

Til trods for at DAB indtil videre ikke har været den store succes i Danmark, har regeringen i dag besluttet at oprette og sætte en ny DAB-kanal i udbud. Snakken om den nye DAB-kanal er opstået i kølvandet på medieforliget for 2019-2023, hvor Dansk Folkeparti fik indskrevet, at den radiokanal som fremover skal sende fra den landsdækkende FM4-kanal, skal have sin hovedredaktion og mindst 70 procent af de redaktionelle medarbejdere placeret i en afstand af mindst 110 kilometer fra Københavns centrum.

Det var et slag i ansigtet på Radio24Syv, der de sidste otte år har sendt på netop FM4 og drevet radio fra København. Radio24Syvs nuværende aftale udløber til oktober, og grundet de nye krav om placering, har de meldt ud, at de ikke agtede at byde på den nye sendetilladelse. 

Det er mange naturligt nok blevet ærgerlige over, da Radio24Syv på otte år er gået hen og er blevet en særdeles populær kanal og ifølge Gallups Radiometer gennemsnitligt har over 500.000 lyttere om ugen, som dertil er fordelt over hele landet.Dansk Folkeparti blev udråbt som den store synder og efter massivt pres, åbnede de sammen med parterne bag medieforliget op for, at kanalen kunne fortsætte på DAB+ i stedet.

En fireårig aftale med 70 millioner i ryggen

Det er denne udstrakte hånd om en DAB-kanal, som nu har båret frugt og ført til en aftale. I dag kom den livline, som måske kan redde radio24Syv fra lukning. Den nye DAB-kanal udbydes på en fireårig kontakt og med et offentligt tilskud på 70 millioner kroner. Modsat kravet om placering for FM4, er der ikke her nogen krav til lokalitet og placering af redaktionelle medarbejdere. 

Kulturminister Mette Bock udtaler:

“Jeg er glad for, at vi nu har fået rammerne på plads for den nye DAB-radiokanal. Vi får et åbent og attraktivt udbud. Den nye radiokanal vil få en stærk kulturprofil – og ikke mindst et godt økonomisk fundament, så kanalen kan levere nyhedsudsendelser og kulturprogrammer af høj kvalitet. Jeg håber, at kanalen kan styrke mangfoldigheden på det danske radiomarked og give borgere i hele landet et godt alternativ til det eksisterende radioudbud”

Rammerne for den nye radiokanal vil blive sendt i høring i maj 2019. 

Fakta om den nye DAB-radiokanal: 

  • Kanalen udbydes for 4 år med et årligt offentligt tilskud på 70 mio.kr., der finansieres af de midler, der er afsat til DAB-radiokanalen i medieaftalen. 
  • Programfladen vil som minimum indeholde 70 minutter kulturnyheder pr. uge, som skal dække kulturlivet bredt, 20 timers øvrige kulturprogrammer pr. uge og 65 minutters nyhedsudsendelser pr. døgn.
  • Programfladen skal desuden indeholde følgende programkategorier: sportsnyheder, aktualitetsprogrammer, aktualitetstemaer, satire, debatprogrammer samt udsendelser i reportage- eller montageform.
  • Kravet til nyproduktion fastsættes til mindst 90 timer pr. uge
  • Kanalen får en bred musikprofil. Den maksimale andel af musik i sendefladen kan højest være 20 pct. om dagen, 65 pct. om aftenen og 55 pct. om natten.
  • Der er adgang til reklamer. Disse skal dog placeres i blokke mellem programmerne.
  • Der stilles ikke krav til lokalisering af redaktioner og medarbejdere eller hvor produktionen skal finde sted. 
  • Samme selskab kan ikke få programtilladelse til både den fjerde FM-kanal – der nu er i udbud – og den nye DAB-kanal.
  • Kanalen udbydes med sendestart tidligst 1. november 2019. Sendestart skal finde sted senest 1. maj 2020.

Via: Kulturministeriet

Mikael Hansen

Mikael Hansen was the Senior editor at TechRadar Denmark and a freelance IT journalist. He has been working in the IT-business for more than 14 years and have a broad knowledge of products, technologies, and the business as a whole.