Nu kan en föråldrad lagstiftning kan göra mobiler dyrare

Igår kom domen. Copyswede vann tvisten i målet mellan dem och Telia, gällande den enligt många föråldrade kassettbandsskatten. Domen gäller för perioden mellan 2009 till sommaren 2016 och modeller av iPhones från och med iPhone 5C. Tingsrätten beslutade att en avgift på tre kronor per gigabyte minne i mobilerna ska betalas. 

Många anser att den så kallade kassettbandsskatten idag är föråldrad och uppmanar regeringen att agera. Bland annat organisationer som Elektronikbranschen har kommenterat ärendet och kallat skatten för både absurd och otidsenlig. Elektronikbranchsens VD kommenterade i ett pressmeddelande att "Kassettbanden användes på sin tid nästan uteslutande för att kopiera musik, och lagen om privatkopiering säger tydligt att skatten ska tas ut på enheter som är ”särskilt ägnade” för privatkopiering". 

Detta leder alltså till diskussionen om huruvida mobiler, surfplattor och datorer räknas som "särskilt ägande" eller inte för att lagra media som filmer och musik. Idag utförs större delen av musiklyssnande och filmtittande via streamingtjänster som Spotify och Viaplay. Det är alltså en väldigt liten del av media som kopieras och lagras på själva enheterna. I och med att konsumenter redan betalar för tjänster som Spotify och Viaplay, anser många det som fel att konsumenterna ska behöva betala för samma tjänster två gånger. Enligt den nya domen kommer alltså svenska konsumenter att behöva betala både för själva tjänsterna plus en extra summa för minneskapaciteten på enheten, som kan vara upp till 1 500 kronor.

Bakgrund

Kassettbandsskatten infördes redan under 1990-talet, som ett resultat av att upphovsrättsinnehavare förlorade en del av sin inkomst när det var populärt att kopiera över lp-skivor till kassettband. Det var redan under 2013 som Copyswede började hävda att denna skatt bör gälla för alla typer av lagringsmedel, något som alltså inkluderar enheter som datorer, surfplattor och mobiler.

De har tidigare vunnit tvister i rätten mot Sony och deras mobiler, samt Teliasonera för samma avgift på iPhones. Båda dessa företag har dock valt att överklaga sina domar till Högsta domstolen. Organisationen har dessutom stämt Samsung under 2014, då företaget vägrat att betala för skatten i fråga. Det känns alltså som att de allra flesta håller med om att detta är en föråldrad och absurd skatt och det ska bli intressant att se om regeringen väljer att agera.

Amanda Westberg
Chefsredaktör TechRadar Norden

Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.