Zoom-käyttäjät paljastivat videopalaveripaheensa ja -tapansa

Zoom pronouns
(Kuva: Zoom)

Vuosi 2021 on edennyt valtaosalla suomalaisista tukevasti etätoimistossa. Kun konttorille ei ole asiaa, järjestetään tuumaustauot sekä palaverit videopuheluiden muodossa. Maailman suosituimpien videopuheluohjelmien joukkoon lukeutuva Zoom (Avaa uuteen ikkunaan) on päättyvät vuoden kunniaksi perehtynyt käyttäjien palaveritapoihin. Maailmanlaajuisesti toteutettu tutkimus kertoo mielenkiintoisia ja omituisia yksityiskohtia ihmisten tottumuksista.

Käyttäjäkyselyssä 53 % vastaajista kertoi pitävänsä palaverin aikana syömistä hyväksyttävänä. 42 prosenttia kertoi osallistuneensa videopuheluun sängyn pohjalta, minkä lisäksi 26 % kertoi jättävänsä suihkun ja peseytymisen välistä lähes poikkeuksetta ennen aamupalavereihin liittymistä.

Siisteys on katsojan näkökentässä

Tutkimuksessa katettiin kalenterivuoden jakso, joka alkoi 15. marraskuuta 2020 ja päättyi samalla päivämäärällä vuotta myöhemmin. Tilastojen valossa (Avaa uuteen ikkunaan) keskiviikko oli kaikista yleisin päivä videopalavereille. Tiistai ja torstai osoittautuivat lähes yhtä suosituiksi.

Keskimääräisen Zoom-rupattelun pituus oli peräti 54 minuuttia. Osallistujia kertyi keskiarvollisesti noin kymmenen.

Zoomia käytetään lähes 200 eri maassa ympäri maailmaa, joten tulokset antavat varsin kattavan kuvan toiminnasta. Kenties yllättävimmät tiedot ovat suosituimmat päivät, sillä eniten palavereita pidettiin 21. tammikuuta 2021. Webinaarien osalta aktiivisimmaksi päivämääräksi osoittautui 25. helmikuuta.

Palavereihin osallistuneet tuskin yllättyvät tutuista fraaseista. Peräti 71 prosenttia käyttäjistä on joutunut tokaisemaan kanssakeskustelijalle tämän olevan mykistettynä ("you're on mute"). Vastaavasti 57 prosenttia on varmistanut osallistujilta ruudunjaon näkymisen.

75 prosenttia kertoi huiskuttaneensa käsitervehdyksen palaverin päätteeksi. Taustakuvien osalta suosituimmat vaihtoehdot ovat maisemakuva (26 %), sumennus (25 %) sekä yhtiön logo (20 %).

Etätyön helppous näkyy kotikonttorin siisteydessä. 43 prosenttia vastaajista paljasti siivonneensa ainoastaan kamerassa näkyvän tilan palaveria varten. Samainen määrä käyttäjiä on huomannut jälkikasvun päätyneen kameralle. 36 % käyttäjistä myönsi puolestaan lemmikkinsä hypänneen näytille palaverin yhteydessä.

Mike Moore
Deputy Editor, TechRadar Pro

Mike Moore is Deputy Editor at TechRadar Pro. He has worked as a B2B and B2C tech journalist for nearly a decade, including at one of the UK's leading national newspapers and fellow Future title ITProPortal, and when he's not keeping track of all the latest enterprise and workplace trends, can most likely be found watching, following or taking part in some kind of sport.