Skip to main content

Hur fungerar en VPN-tjänst?

(Foto: Future)

Grovt förenklat, så medger en VPN-lösning (ett virtuellt privat nätverk) att du kopplar upp dig mot internet på ett säkert sätt, där all data du skickar krypteras för att skyddas, vilket stärker din integritet på nätet. 

VPN-teknologi har funnits i många år vid det här laget, men intresset för företeelsen har skjutit i höjden under de senaste månaderna. Det här beror på en mängd saker, inte minst oro kring att regeringar och myndigheter följer dina onlineaktiviteter, uppgifter om att internetoperatörer säljer användardata till tredje part, och så förstås risken för att bli hackad. 

Så det är inte så förvånande att många väljer en VPN-lösning för att skydda sig från de faror som ruvar i vassen. Att förstå hur en VPN-tjänst fungerar gör det enklare att välja om och när teknologin bör användas, vilka saker den egentligen skyddar mot och de begränsningar som finns. 

(Image credit: Shutterstock)

Företags-VPN

Det finns i princip två typer av VPN-lösningar: Företagsorienterade och konsumentvarianter. En företagslösning, något som också är känt som en VPN för fjärråtkomst, medger att en anställd kan komma åt företagets interna nätverk även om vederbörande inte är på plats rent geografiskt. Säkerheten upprätthålls med ett lösenord, och ibland med ytterligare lager säkerhet via en smartphone-app eller dylikt. 

Det finns två viktiga delar i en företagetslösning. Det första är en server för fjärråtkomst (Remote Access Server, RAS), vilket också kallas NAS (men den termen är förvirrande eftersom det även är en förkortning för nätbaserad lagring, Network Attached Storage). Servern för fjärråtkomst kopplar upp sig mot företagets nätverk via internet. Den andra delen är VPN-klienten, mjukvaran, som sköter uppkopplingen till RAS:en och säkerställer integriteten genomhela krypteringsförfarandet. 

Den här tekniken är användbara främst för den som jobbar ute på fältet men som ändå behöver åtkomst till resurser som finns på bolagets interna nätverk. Efter att medarbetaren autentiserats så kopplas vederbörande upp via en krypterad tunnel, med andra ord så ansluter man via en privat uppkoppling över det publika nätet. Företags-VPN:er medger bland annat samarbete med kollegorna via skärmdelning. 

För större bolag med flera kontor, och därmed flera lokala nätverk, så krävs en mer robust lösning. Det här kallas för site-to-site-VPN, vilket gör det möjligt för anställda vid flera olika anläggningar att dela bolagets resurser genom att knyta samman kontoren digitalt.