Tutkimus: Google tarjoaa kohdennettuja hakutuloksia jopa yksityisen selauksen aikana

On jo pitkään tiedetty, että Google varastoi dataa käyttäjistään palvelimilleen. Hakukoneyhtiö on lisäksi myöntänyt hyödyntävänsä käyttäjän sijaintia, selaustottumuksia ja hakuhistoriaa tuottaakseen osittain personoituja hakutuloksia. Googlen kilpailijan, DuckDuckGo -hakukoneen tekemä tutkimus kuitenkin osoittaa, että kohdennetuilta hakutuloksilta on käytännössä mahdoton välttyä.

Yksi osa tutkimuksesta, Measuring the Filter Bubble: How Google Is Influencing What You Click, keskittyi siihen, miten Google hyödyntää käyttäjän klikkaamia sisältöjä hakutuloksissaan. Tutkimukseen osallistui 87 henkilöä, joiden tehtävänä oli käyttää Googlessa samoja hakutermejä: "gun control" (asevalvonta), "vacciness" (rokotteet) ja "immigration" (maahanmuutto). Kävi ilmi, että henkilöiden hakutulokset erosivat toisistaan samoista hakutermeistä huolimatta.

Tutkimuksen mukaan Google ylläpitää niin sanottua personoitua sisältöä tarjoavaa filtterikuplaa myös yksityisen selauksen (Googlen incognito-ikkuna) aikana ja silloin, kun käyttäjä on kirjautunut ulos omasta Google-tilistään.

Verkossa on mahdotonta olla täysin anonyymi

Tutkimus toteutettiin tämän vuoden kesäkuussa – samoihin aikoihin, kun Yhdysvaltojen poliittinen ilmapiiri alkoi kuumentua välivaaleihin liittyvien kampanjoiden käynnistyessä.

Myös tutkimuksen ajoitus on merkittävä. DuckDuckGo viittasi tutkimuksessaan Wall Street Journalin vuonna 2012 tekemään itsenäiseen tutkimukseen, jonka mukaan Googlen hakutulokset vaikuttivat merkittävästi vuoden 2012 presidentinvaaleihin. DuckDuckGo halusi varmistaa, tiukentavatko kohdennetut hakutulokset todella filtterikuplan seurauksia ja vaikuttavatko ne näin ollen ihmisten tekemiin päätöksiin.

Samat tulokset eri menetelmin

Tutkimuksesta käy ilmi, että "suurin osa osallistujista näki heille suunnattuja uniikkeja sisältöjä." Myös ensimmäisen hakusivun tulokset vaihtelivat osallistujien välillä. Muutamille tutkimushenkilöille tarjottiin linkkejä, joita muut eivät saaneet lainkaan.

DuckDuckGon mukaan yksityinen selaus ja Google-tilistä uloskirjautuminen eivät juurikaan suojanneet filtterikuplalta. 

"Tällaiset menetelmät eivät todellisuudessa tarjoa sellaista yksityisyyden suojaa kuin enemmistö kaipaisi", DuckDuckGo väittää. Yhtiön mukaan Googlen hakupalvelua käyttävän on yksinkertaisesti mahdotonta välttyä filtterikuplalta.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että 68 prosenttia tutkimukseen osallistuneista henkilöistä sai ainutlaatuisia tuloksia käyttäessään hakusanaa "gun control" siitä huolimatta, että he olivat kirjautuneet Google-tilistään ulos tai käyttivät yksityistä selausta. "Immigration"-hakusana tuotti puolestaan kohdennettuja tuloksia 57 prosentille. Uniikkien hakutulosten määrä nousi 92 prosenttiin, kun tutkimushenkilöt kirjoittivat hakutermin "vaccinations".

Tulokset olivat samankaltaiset, kun osallistujat käyttivät tavallista selausikkunaa. 59 prosenttia tutkimushenkilöistä sai kohdennettua sisältöä hakutermillä "gun control", 63 prosenttia sanalla "immigration" ja 92 prosenttia puolestaan kirjoittaessaan hakukenttään "vaccinations".

Ei mitään (raketti)tiedettä

Vaikka tutkimus on kaukana tieteellisestä ja sen tulokset saattavat olla mahdollisesti puolueellisia, tarjoaa se silti mielenkiintoisen näkökulman.

Google kommentoi tutkimusta yhdysvaltalaiselle tekniikkasivusto The Vergelle selittämällä, että "hakutulokset saattavat muuttua minuutissa, joskus jopa sekunneissa" ja että "personointia käytetään ainoastaan pieneen joukkoon hakukenttään syötettyjen hakujen kokonaismäärästä".

Toistaiseksi ei tiedetä, miksi hakutulokset vaikuttavat personoiduilta, vaikka käyttäjä olisi kirjautunut ulos tai käyttänyt yksityistä selausta. Myös teknologiajätti Google korosti, että "se ei hyödynnä käyttäjän aiempaa selaushistoriaa kohdennettujen hakutulosten tarjoamiseksi yksityisen selauksen aikana".

Myöhemmin Google antoi oman lausuntonsa 9to5Google-verkkojulkaisulle. Google kuvaili sivustolle DuckDuckGon tekemän tutkimuksen olevan puutteellinen.

"Tämän tutkimuksen metodit ja johtopäätökset ovat puuttellisiä, sillä ne perustuvat siihen oletukseen, että erot hakutulosten välillä johtuvat kohdentamisesta. Se ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Todellisuudessa monet yksittäiset asiat, kuten aika ja sijainti, voivat johtaa eri hakutuloksiin. Sitä ei ole tässä tutkimuksessa huomioitu riittävän selkeästi."

Sharmishta Sarkar
Managing Editor (APAC)

While she's happiest with a camera in her hand, Sharmishta's main priority is being TechRadar's APAC Managing Editor, looking after the day-to-day functioning of the Australian, New Zealand and Singapore editions of the site, steering everything from news and reviews to ecommerce content like deals and coupon codes. While she loves reviewing cameras and lenses when she can, she's also an avid reader and has become quite the expert on ereaders and E Ink writing tablets, having appeared on Singaporean radio to talk about these underrated devices. Other than her duties at TechRadar, she's also the Managing Editor of the Australian edition of Digital Camera World, and writes for Tom's Guide and T3.