Tutkimuksen karut tulokset: tyhjäkäynti ja tehottomuus aiheuttavat yrityksille miljoonatappioita

online meeting
(Kuva: aslysun / Shutterstock)

Projektinhallintaan keskittyneen Wriken uusi tutkimus viittaa siihen, että toiminnan tehottomuudet johtavat valtaviin määriin työntekijöiden ajanhukkaa.

Tutkimuksen mukaan noin 3 000 työntekijän yritykset menettävät vuosittain jopa 52 miljoonaa dollaria. Menot syntyvät hukkaan heitetystä ajasta tuottamattomien kokouksien, päällekkäisten työtehtävien, tiedonhaun ja tilaselvitysten seurauksena.

Lisäksi 8,2 miljoonaa dollaria hukattiin vuosittain viivästyneisiin tai peruttuihin projekteihin. Työntekijöiden vaihtuvuuden kerrotaan olevan lähes puolen miljoonan dollarin arvoista kahdentoista kuukauden aikana.

Wrike väittää, että digitaalinen aikakausi on ”luonut uuden tason kaaosta ja vääristymää”, mikä maksaa yrityksille miljoonia. Yritykset kutsuvat tätä hukkailmiötä työpaikalla ”pimeäksi aineeksi”. Tutkitut tietotyöntekijät kertovat käyttävänsä keskimäärin 14 sovellusta ja ohjelmistoa päivittäin. Näistä yhdeksän otettiin käyttöön pandemian seurauksena.

Yritysviestinnän parantaminen

59 % yritysjohtajista käyttivät kalenterivuodesta yhteensä 18 päivää kokouksiin. Silti kyselyyn vastanneet kokivat, että heillä oli vaikeuksia seurata työntekijöiden suorituksia.

Viestintäsovellukset ovat tutkimuksen havaintojen mukaan merkittävimpiä ongelmakohtia. 86 % kyselyyn vastanneista yritysjohtajista on ottanut käyttöön uusia viestintä- ja yhteistyötyökaluja tukemaan hybridityörutiineja. Lisäksi työntekijöiden havaittiin saavan keskimäärin lähes 300 työhön liittyvää viestiä päivittäin.

Vaikutukset näkyvät myös suuryritysten ulkopuolella. Tutkimuksen mukaan 100 työntekijän yritys voi menettää yli 1,65 miljoonaa dollaria vuodessa. Asteikon toisessa päässä olevat yli 100 000 työntekijän monikansalliset yritykset voivat tuhlata samassa ajassa yli 1,65 miljardia dollaria.

Ilmeisten taloudellisten vaikutusten lisäksi lähes kaksi kolmasosaa tietotyöntekijöistä koki olevansa ylityöllistettyjä. Tämä puolestaan teki työympäristön vähemmän houkuttelevaksi ja lisäsi siten työntekijöiden vaihtuvuutta.

Jos yritysten hukka-aikaan ei puututa seuraavien viiden vuoden aikana, Wriken mukaan sen vaikutukset kasvavat jopa 53 prosenttia. Yli kahdeksan kymmenestä tutkimukseen osallistuneesta yrityksestä aikoo investoida teknologioihin, kuten tekoälyyn ja työnkulun automatisointiin, jotta työntekoa voidaan suoraviivaistaa.

Kirjoittanut: Noora Muittari

Alkuperäisteksti