Skip to main content

Konkurrencevilkår TechRadar Danmark

 TechRadar Nordics, Orage Forlag AS, Jarlsøveien 25, 3124 Tønsberg, Norway

Tlf: (+47) 93 60 19 51

Disse konkurrenceregler gør sig gældende for alle konkurrencer, som arrangeres af eller på vegne af TechRadar Danmark. Når du deltager i en konkurrence, accepterer du automatisk disse konkurrencevilkår.

Orage Forlag (“Virksomheden”) forbeholder sig til at diskvalificere deltagere og/eller vindere, der ikke overholder konkurrencevilkårene, efter eget skøn og uden varsel.

Alle bidrag skal modtages på specificeret sted (f.eks. i kommentarfeltet til et specifik Facebook-opslag) inden for konkurrencens varighed, før de er gyldige. Bidrag, som modtages for sent eller er ufuldstændige, diskvalificeres. Bevis på opslag (hvis relevant) er ikke bevis på levering: Virksomheden tager ikke ansvar for bidrag, som af en eller anden grund er gået tabt, er forsinket, fejldirigeret eller lignende under levering.

Opslag kan indsendes af en privatperson og ikke via et bureau eller lignende.

Når præmier i konkurrencen leveres af en tredjepartssponsor (“Sponsor”), er Sponsor (og ikke Virksomheden) ansvarlig for at distribuere præmien/præmierne til vinderen/vinderne. Sponsor forbeholder sig retten til, efter eget skøn, at erstatte en præmie med penge eller en præmie af sammenlignelig værdi.

Medmindre andet er angivet, er alle konkurrencer åbne for alle, som er bosiddende i Danmark, og som er 16 år eller ældre, med undtagelse af: 

 • Virksomheden;
 • enhver tredjepart udpeget af Virksomheden, som organiserer og/eller administrerer konkurrencen; 
 • eventuelle konkurrencesponsor(er).

Når du deltager i konkurrencen:

 • garanterer du, at du ved lovlig har ret til at deltage i konkurrencen;
 • giver du Virksomheden, eventuelle tredjeparter udpeget af Virksomheden til at organisere og/eller administrere konkurrencen og konkurrencesponsor(er) tilladelse til at bruge dit navn med formålet om at organisere og/eller administrere konkurrencen, til annoncering af vinderen af konkurrencen og til relaterede salgsfremmende formål;
 • anerkender du, at hvis konkurrencen arrangeres på Facebook, udleverer du oplysninger til Virksomheden og eventuelt konkurrencesponsor(er), ikke til Facebook Ireland Limited eller Facebook, Inc. ("Facebook");
 • giver du Virksomheden og eventuelt konkurrencesponsor(er) retten til at bruge dine personlige oplysninger til at sende dig information om deres respektive produkter og tjenester, som kan være af interesse for dig. Hvis du ikke vil modtage denne information, kan du afmelde dig dette ved at at følge instruktionerne;
 • accepterer du, at dine bidrag til konkurrencen bliver Virksomhedens ejendom ved modtagelse og ikke returneres. Ophavsret og andre intellektuelle ejendomsrettigheder beskyttes, men når du deltager i konkurrencen, giver du Virksomheden og den licensindehavere ret til offentliggøre dit konkurrenceopslag;
 • garanterer du, at dit konkurrenceopslag er originalt, og ikke er helt eller i det væsentlige kopieret fra andet materiale; 
 • garanterer du, at dit konkurrenceopslag ikke krænker, forårsager skade eller angriber privatlivets fred eller på anden måde krænker eller overtræder lovbestemt, almen lovgivning, lovmæssig eller intellektuel ejendomsret for tredjepart.

Du kan blive tilbudt muligheden for at abonnere på et gratis nyhedsbrev eller en anden tjeneste fra Virksomheden, men hvis du ikke tilvælger disse, påvirker det ikke din deltagelse på nogen måde.

Hvis du vinder en konkurrence, skal du muligvis give flere oplysninger (bl.a. bevis på alder eller identitet) og/eller udfylde yderligere dokumenter og returnere dem til Virksomheden inden en specificeret tidsfrist. Hvis dette ikke bliver gjort inden tidsfristen, diskvalificeres du som vinder, og en anden vinder vælges.

Hvis du vinder en konkurrence og accepterer vinderstatussen:

 • anerkender og accepterer du, at levering af præmien til dig sker på egen risiko;
 • anerkender og accepterer du, at hverken Virksomheden eller eventuelle konkurrencesponsorer, eller ansatte, agenter og underleverandører, kan holdes ansvarlige over for dig eller din besiddelse/brug af præmien.

Medmindre andet er angivet, er Virksomheden arrangøren af konkurrencen. Konkurrencer, som arrangeres på Virksomhedens Facebook-sider, er på ingen måde sponsoreret, godkendt eller administreret af eller associeret med Facebook.

Disse konkurrencevilkår og hver konkurrence er underlagt dansk lov. Alle tvister, som opstår mellem Virksomheden og en tredjepart i forhold til disse konkurrencevilkår og/eller en konkurrence er underlagt domstolenes eksklusive jurisdiktion i Danmark.