Sådan opretter du din egen database i Linux

Felttyper

Som du har set, består hver post af oplysninger, der er gemt i en eller flere felter. Symphytum understøtter i øjeblikket 12 forskellige felttyper: Tekst og tal er selvforklarende: enkle felter, der indeholder tekst eller tal i fri form. 

Der er tre datorelaterede felttyper. Dato giver dig mulighed for at datosætte (med mulighed for tid) i et af tre formater. Du kan også vælge at indstille den aktuelle dato og tid som standard og lade programmet advare dig, når datoen er nået (nyttigt til at vedhæfte en deadline eller påmindelse til en bestemt post). 

De to andre datofelttyper - Oprettelsesdato og ændringsdato - genereres automatisk, og er de bedste muligheder for, hvornår du vil vide, hvornår en bestemt post enten blev oprettet eller sidst ændret. Afkrydsningsfeltet bruges til enkle ja/nej-spørgsmål - marker afkrydsningsfeltet for at angive ja, lad det ikke være markeret for at indikere nej. Combobox giver dig mulighed for at definere postens data fra en rulleliste.

Desværre er der ingen måde at omarrangere listen over valgmuligheder, så du vil muligvis først nedfælde disse på papir for at sikre, at de indtastes i en logisk rækkefølge (såsom alfabetisk eller kronologisk). 

En statuslinje gør det muligt at definere forløbet for opgaverelaterede poster - i det eksempel på TV/film-database, vi bruger, vil du muligvis have lyst til at angive, hvor langt gennem en tv-serie sæson, du er nået. 

Når det er på plads, kan du vælge, hvor mange trin der skal vises. Derefter, når du opretter eller ændrer posten, skal du blot bruge trinkontrollerne (+/-), og statusindikatorbjælken ved siden af den opdateres i overensstemmelse hermed. 

Felttypen Billede giver dig mulighed for at vedhæfte en billedfil til posten, som vises som en miniaturebillede.

screenshot fra Symphytum

Sorteringsværktøjet giver dig mulighed for at se din database på forskellige måder - f.eks. Se film kronologisk snarere end alfabetisk. (Image credit: Symphytum)

Alle de velkendte filtyper - fra PNG og JPG til GIF og BMP - understøttes. Symphytum gemmer en kopi af disse filer i mappen skjulte filer i samme bibliotek som din stamdata.db-fil, så vi anbefaler, at du vælger komprimerede formater som JPG, hvor det er muligt for at holde størrelsen nede. 

Du kan også vedhæfte filer direkte til poster - klik på denne, og den originale fil åbnes i dens overordnede applikation, så du kan ændre den. Igen placeres en kopi af filen i filmappen, så den originale fil, du linkede til, forbliver uberørt. Endelig findes der både weblink- og mail-felter, hvilket betyder, at du kan oprette klikbare links, hvis du vil have det. 

Der er nok plads her til at de flestes behov, selvom vi er lidt skuffede over, at der (endnu) ikke et afkrydsningsfelt eller kombinationsfelt, der gør det muligt for dig at angive flere værdier for et felt. Måske vil et par mail-anmodninger til udviklerne kunne overtale dem til at tilføje denne funktionalitet?

Input poster

Når din formular er oprettet, er det lige så simpelt at tilføje en ny post som at udfylde formularen. Din post gemmes og opdateres automatisk, og derefter er det ganske lige til at trykke på Ctrl+N eller klikke på knappen New Record for at gå videre til den næste. Alle felter, du har markeret som påkrævet, er tydeligt markeret med rødt, og du skal udfylde disse for at posten kan accepteres. 

Formularvisningen forbliver i designtilstand, så når du udfylder poster, er du frit stillet til at redesigne formularen, så den passer bedre til dine behov, samt tilføje nye felter, hvis du føler, at du er gået glip af noget. Du bliver dog nødt til at ændre hver post for at udfylde de manglende detaljer. Hvis du er tilfreds med dit formulardesign, skal du klikke på låseknappen på værktøjslinjen for at låse formulardesignet, så du ikke utilsigtet laver fejl. Brug for at redigere formularen senere? Enkelt: Klik bare på låseknappen igen. 

Formularvisning er perfekt til visning af individuelle poster, men når din samling vokser, bør du tage dig tid til at skifte til tabelvisning, hvor du kan se et regnearkslignende billede af din database, hvor hver post udgør en enkelt række og felterne er anført i kolonner. Ikke kun kan du se og rulle gennem poster, du kan også redigere poster.

Dobbeltklik inde i en værdi for at fremhæve den, og rediger derefter så meget du vil. Tabelvisning er også stedet til at omarrangere rækkefølgen af dine felter - bare klik og træk på felttitlen øverst i tabellen for at flytte den til den ønskede position. Hvis din skærm bliver lidt trang i forhold til at kunne vise alle dine felter på skærmen, skal du klikke og trække i trækhåndtaget til højre for at gøre et felt mindre (eller større), så de viser informationen tydligere. 

For meget besvær? Så vælg Værktøjer>Indstillinger>Udseende, hvor du kan se mulighederne for at tilpasse begge visninger. Klik på rullemenuen Kolonnebredde, og skift den fra Justerbar til Automatisk bredde for at få Symphytum til at vælge det for dig (bemærk at du ikke kan justere bredderne uden at vende tilbage til Justerbar). Du kan også øge størrelsen på hver række ved at justere linie-indstillingen. 

Hvis du vil tilpasse udseendet på dine formularer, skal du eksperimentere med indstillingerne for formvisningen med mulighed for at ændre baggrundsfarven sammen med indstilling af din egen skriftstørrelse og stil. Der er også en mulighed - Strategi for ubrugt plads - som du kan justere, hvis du vil have Symphytum til at sprede dine felter, så de passer til den ledige plads.

Michael Kilschow Hansen
Redaktør / Nyhedsjournalist

Michael har arbejdet journalistisk næsten hele sit arbejdsliv - og har i årenes løb beskæftiget sig med online nyhedsmedier, radio, tv, ugeblade, magasiner, musik- og filmjournalistik. Michael har været en del af TechRadar Danmark-teamet siden januar 2021. 

Han eeelsker sin iPhone, sin iPad og sin iMac - men på et ikke-religiøst niveau, og er voldsomt nysgerrig på, hvad andre tech-brands kan tilbyde.

Arbejde og hobby mødes i en smuk fusion, når der skal skrives om streamingtjenester og deres indhold, nye premierer på serier, film og spændende dokumentarprogrammer.