Forskare vill fördunkla solen för att stoppa den globala uppvärmningen

Frågan om hur vi ska återställa eller åtminstone stoppa den globala uppvärmningen, är förmodligen det största problemet mänskligheten kommer att stå inför i modern tid. Med stigande havsnivåer, extrema temperaturer och döende korallrev, har det aldrig varit mer brådskande att hitta en lösning.

Nu kan dock en grupp av forskare ha löst detta enigma, med sin forskning kring möjligheten att släppa ut sulfater i den lägre atmosfären, med mål att fördunkla solens ljus.

I en studie som publicerades i tidskriften "Environmental Research Letters", undersökte de eventuella tillvägagångssätt och kostnader för "stratosfäriska aerosol injektioner", något som inte är någon enkel uppgift med tanke på att materialet hade behövt släppas ut så högt upp som 20 kilometer in i den lägre atmosfären.

Forskarna uppskattade att detta skulle kunna halvera ökningen i antropogen strålningstvingning. Det kan med andra ord väsentligt minska ned på mängden solstrålning som stannar inom jordens atmosfär, istället för att reflekteras tillbaka in i rymden till följd av mänskliga utsläpp av växthusgaser.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Atmosfäriska förändringar

Forskarna uppskattade att detta skulle komma att kosta runt 2,25 miljarder dollar per år och skulle kunna vara redo att distribueras om 15 år. Det finns dock för närvarande inga flygplan som skulle kunna släppa ut materialet vid dessa höga höjder.

Studien har inte heller undersökt de eventuellt förödande effekter som en fördunkling av solen skulle kunna innebära för annat liv på jorden, som till exempel växter och andra organismer som är i behov av fotosyntes för att överleva. Sådana organismer hade eventuellt fått svårt att överleva i en miljö med mindre solljus, något som i sin tur hade kunnat resultera i allvarliga konsekvenser för djur och insekter högre upp i näringskedjan.

Även om det fortfarande är oklart huruvida sådan här teknologi någonsin kommer att kunna användas eller inte, är det uppenbart att alla former av miljöteknik måste behandlas med en enorm försiktighet. Jordens olika livsformer är trots allt lika finjusterade som en dyr smartklocka och minsta lilla förändring i miljön skulle kunna få enorma följder för hela planeten.

Via Slash Gear

Olivia Tambini

Olivia was previously TechRadar's Senior Editor - Home Entertainment, covering everything from headphones to TVs. Based in London, she's a popular music graduate who worked in the music industry before finding her calling in journalism. She's previously been interviewed on BBC Radio 5 Live on the subject of multi-room audio, chaired panel discussions on diversity in music festival lineups, and her bylines include T3, Stereoboard, What to Watch, Top Ten Reviews, Creative Bloq, and Croco Magazine. Olivia now has a career in PR.