Useat työntekijät eivät ole tyytyväisiä toimistolle paluusta

Ideoiden järjestelyä
(Kuva: Jason Goodman / Unsplash)

Pandemian hiipuessa hiljalleen taustalle yhä useampi yritys ympäri maailmaa on kutsunut työntekijät takaisin toimistoihin. Tämä ei ole kuitenkaan aiheuttanut kaikissa työntekijöissä ilonkiljahduksia.

Future Forum -tapahtumassa Slackin tekemän maailmanlaajuisen kyselyn perusteella työntekijät eivät olleet kovin tyytyväisiä palaamaan takaisin toimistolle.

Noin 34 % "tietotyöntekijöistä", eli pääasiallisesti tietokoneen ääressä työskentelevistä, on palannut Slackin mukaan toimistolle ja aiheuttanut samalla työntekijöiden kokemuspisteiden syöksyneen laskuun.

Joustavuuden puute

Kyselyyn vastanneet kertovat työn ja vapaa-ajan välisen tasapainon laskeneen kaksinkertaisesti verrattuna etä- tai hybridityöskentelyyn. Vastaavasti yleinen tyytyväisyys työympäristöön on laskenut 1,5-kertaisesti.

Mielenkiintoisesti tavalliset työntekijät ovat lähes kaksi kertaa todennäköisempiä työskentelemään viisi kertaa viikossa kuin johtohenkilöt, mikä viittaisi nimenomaan johdon välttelevän omia sääntöjään.

Päällimmäisenä syynä tyytymättömyydelle on toimistolla oleva joustavuuden puute. Toimistotyöskentely ei salli hetkellisiä koiran ulkoiluttamista, lastenhoitoa, puutarhassa istuskelua tai muutakaan kotona tehtävää aktiviteettia.

65 % kyselyyn vastanneista kertoi, ettei heillä ole minkäänlaista joustoa työajan suhteen, mikä näkyi alhaisessa pisteissä työkokemuksessa ja korkeampana todennäköisyytenä etsiä toista työtä tulevaisuudessa.

Uusi uusi normaali? 

Vaikka pandemialla on ollut tuhoavat vaikutukset monien ihmisten arkeen, siirtyminen etätyöskentelyyn – siltä osin kuin niin on voinut tehdä – on ollut monille työntekijöille iso voitto.

Työmatkoihin tuhraantunut aika on tuonut monille lisää vapaa-aikaa aamuihin ja iltapäiviin, kun taas kotitoimistot ovat parantuneet merkittävästi viimeisen parin vuoden aikana. Monille vapaampi ja joustavampi työskentely on sopinut paremmin omaan elämäntilanteeseen.

Monet pomot ympäri maailmaa haluaa työntekijöiden palaavan kuitenkin toimistoihin, jossa heitä voi tarkkailla paremmin sekä ylipäätään hyödyntääkseen kalliita toimitiloja.

Mutta kuten Slack-kyselyssä käy ilmi, uutista ei välttämättä oteta rakkaudella vastaan työntekijöiden keskuudessa. Lisäksi muutokset pitkäaikaiset vaikutukset, kuten työpaikkavaihdokset, tuottavat varmasti mielenkiintoista dataa tulevaisuudessa.

Joonas Pikkarainen

Joonas Pikkarainen on teknologia- ja pelitoimittaja, jolla on erityisen vahvat juuret juuri pelialan raportoinnista useissa eri kotimaisissa medioissa. Muihin kiinnostuksiin lukeutuvat valokuvaus, videotuotanto ja elokuvat, sekä oikeastaan kaikki muu siltä väliltä ja näiden lisäksi.

Alkuperäisteksti