Työskentely kotona, toimistolla ja pilvessä

Etätyöskentely
(Kuva: Shutterstock / maryna rodyukova)

Viime maaliskuussa Iso-Britannian suurin rahoituslaitos Nationwide julkisti, että heidän 13 000 työntekijää voi jatkossa valita työskentelytapansa. Työntekijöille tehdyssä kyselyssä selvisi, että 57 % halusi jatkaa työskentelyään täysipäiväisesti kotoa ja 36 % halusi tehdä töitä sekä kotona että toimistolla. Lokakuussa 2020 Microsoft ilmoitti puolestaan työntekijöilleen suunnitelmastaan tarjota heille entistä joustavammat työmahdollisuudet. Sittemmin Bill Gates on ennustanut, että pandemian jälkeen töiden vuoksi tehtävät matkat vähentyisivät puolella ja toimistolla vietetyistä päivistä yli 30 % tehtäisiin jatkossakin etänä.

Nämä ovat vain kaksi viimeaikaista merkittäviltä maailmanlaajuisilta yrityksiltä saatuja esimerkkejä siitä, miten COVID-19 on vaikuttanut ihmisten työskentelyyn. Nationwiden toimitusjohtaja kommentoikin: "Miten me teemme työmme on paljon tärkeämpää kuin missä me teemme työmme."

Logitech teki hieman vastaavanlaisen tutkimuksen suomalaisyrityksille (155 kpl), joista selvisi hyvin samankaltaisia tuloksia. Yli puolet (57,4 %) tutkimukseen vastanneista odottaa verkkopalavereiden lisääntyvän jatkossa 20-60 prosenttia, ja lähes viidennes uskoo kasvua tapahtuvan jopa 80-100 prosenttia. Vastaajista 43,2 prosenttia aikoo investoida uusiin kokoustiloihin, ja 32,3 % arvelee pienentävänsä fyysisten toimitilojen määrää yrityksissään. 57,1 prosenttia halusi luoda puolestaan joustavamman kokouskulttuurin.

Rajoitusten aikana ja ihmisten siirtyessä etätöihin yhä useammat yritykset ovat huomanneest pystyvänsä säästämään kuluissa ja pitämään työntekijänsä tyytyväisempinä tukemalla joustavaa työskentelyä. Tilanne ei kuitenkaan säily kuitenkaan samanlaisena, vaan olemme alkaneet nähdä jo hybridimalleja, joissa työt jakaantuvat kodin, toimiston ja kokoontumistilojen välillä. Vaikka työntekijät saavat nauttia valinnanvapaudesta, työntekijät joutuvat harkitsemaan ja luomaan erilaisia keinoja kommunikointiin ja yhteiseen työskentelyyn tällaisessa uudenlaisessa työmallissa. Heidän täytyy myös huolehtia siitä, että nämä uudet mallit ovat kannattavia.

Kirjoittajasta

Divya Wakankar on BICS:n digitaalisista kommunikaatioratkaisuista vastaava

Työntekijöiden sijoittaminen staattiseen toimistoon on ennustettavissa oleva ympäristö, jossa kommunikointikeinot ja tarpeet ovat tiedossa. Etätyöskentely vaatii toisenlaisia keinoja olla yhteydessä keskenään, eikä ainoastaan työntekijöiden kommunikointia varten, vaan myös ylläpitääkseen laadukkaan asiakaspalvelun.

Pandemian iskiessä yritykset joutuivat tekemään äkillisiä muutoksia, mutta vuotta myöhemmin monilla yrityksillä on edelleen nauhoitettuja viestejä ja ilmoituksia verkkosivuillaan; "Covid-19:n takia vastauksessa saattaa kestää normaalia pidempään". Yrityksillä on ollut 12 kuukautta aikaa tehdä järjestelmistään joustavia ja kattavia, joten nyt on viimeistään aika mukautua uuteen maailmaan.

Yritysten täytyy omaksua uusia tapoja kommunikoida ja olla yhteydessä, jotka tukevat joustavaa työskentelyä. Niitä täytyy voida skaalata ylös- tai alaspäin tarpeen mukaan mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Tänäpäivänä tämä tarkoittaa pilvipalveluihin rakennettuja kommunikointipalveluja. Me kutsumme niitä kolmeksi C:ksi: Conferencing (kokoukset), Contact Centres (asiakaspalvelupisteeksi), e-Commerceksi (verkkokaupaksi) ja Unified Communicationiksi (yhdistetty viestintä).

Kiinnostus ja tarve pilvipohjaisille numero- ja SIP-palveluille on korkeampaa kuin koskaan ennen Covid-19:ää, ja pilvipohjaisten kokouspalveluiden ja asiakaspalvelupisteiden kasvu johtaa entistä suurempaan kysynnän kasvuun. Edulliset pilvipalvelut ovat elintärkeitä yrityksille ylläpitääkseen saumattoman kommunikaation ja yhteistyön työntekijöiden, asiakkaiden ja tuotantoketjujen välillä. Ne ovat myös välttämättömiä tukemaan valtavaa kasvua niistä asiakkaista, jotka ostavat tuotteensa ja palvelunsa verkkokaupoista, sekä ylipäätään tukeakseen kuluttajia.

Pilvipohjaisen kommunikoinnin omaksuneet brandit hyötyvät asiakkaiden ja myynnin kasvusta. Nämä saapuvat useita eri kanavia pitkin, jolloin kuluttajilla on useita eri tapoja kuluttaa brandia. Ne myös leviävät saumattomasti muille alueille, kuten toimitusten saapumisilmoituksista henkilöille tai kerran toimivissa salasanoissa. Pilvipohjaiset monikanavaiset kommunikointimahdollisuudet tarjoavat yrityksille uudenlaisia tapoja saavuttaa personalisoituja yhteyksiä brandin ja asiakkaiden välillä.

Myös serveritilan tarve on kasvanut ja alkanut siirtyä yrityksen sisäisistä servereistä pilvipohjaisiin palvelimiin. Alun trendi yrityksissä oli viedä kaikki yhdelle palveluntarjoajalle, mutta hybridi-infrastruktuuri, tai monipilvinen infrastruktuuri, on muuttunut entistä käytetymmäksi. Tällöin liikenne siirretään eri pilvipalveluntarjoajalle tai datakeskukselle riippuen liikenteen tyypistä. Tällöin yritykset saattavat hoitaa työnkulun AWS:n, osan Microsoft Azuren ja osan Google Cloud Platformin kautta, minkä vuoksi samaiset yritykset tarvitsevat näiden palveluiden välillä toimivan liitoksen, jotta he voisivat nauttia mahdollisimman saumattomasta pilvipalvelusta.

Pandemia onkin osoittanut meille, kuinka tärkeässä roolissa tehokas kommunikointi ja etätyötyökalut ovat yrityksille. Pilvipalvelujen saatavuus on tehnyt näistä palveluista entistä saavutettavamman, tehokkaamman, edullisemman ja turvallisemman. Pilvipohjaisesta kommunikoinnista on muodostunut perusta, jonka varaan rakennamme liiketoiminnan tulevaisuudessa ja miten työntekijät ja kuluttajat ovat jatkossa yhteydessä toisiinsa.

Pilvipalvelut jatkavat ajatusmaailman muokkaamista sekä yritystoiminnan kuin kuluttajien käyttäytymisen osalta. Tulevat haasteet yrityksissä onkin pitää huoli siitä, että perinteiset kommunikointivälineet saadaan siirrettyä kunnolla uuteen, kannattavampaan pilvipohjaiseen maailmaan.

Divya has over two decades of experience in the telecommunications industry and has played a key role in developing BICS’ innovative communications strategy and new revenue streams. She is responsible for innovation and has successfully built BICS’ Digital Product portfolio, combining the right mix of technical and business experience to serve new emerging markets for traditional telecom providers. Divya is passionate about customer experience and has driven the digitalisation of BICS’ services, introducing the ‘agile-way-to-work’ process which enables companies to launch new services to the market, faster.