Salasanojen kierrätys on yhä hälyttävän yleistä

password manager security
(Kuva: Passwork)

Tietoturvasta puhutaan yhä enemmän ja monet tietomurrot ovat saaneet Suomessakin runsaasti huomiota, mutta tästä huolimatta valtaosa ihmisistä suhtautuu asiaan edelleen turhan leväperäisesti. Tuoreen tutkimuksen mukaan 89 % käyttäjistä tiedostaa riskit koskien saman salasanan kierrättämistä, mutta tästä huolimatta jopa 62 prosenttia käyttäjistä sortuu tähän perisyntiin.

LastPassin julkaiseman raportin mukaan vain 12 prosenttia vastaajista käyttää jokaisella tunnuksellaan eri salasanaa.

Kyselyyn vastasi 3 750 ihmistä seitsemästä eri maasta. Tutkimuksessa keskityttiin niin tietoturvaan suhtautumista kuin siihen liittyviin toimintamalleihinkin.

Peiliin katsomisen paikka

Salasanojen hallintasovellusten suosio on nousussa ja sitä myöten tunnusten pituuteen on kiinnitytty enemmän huomiota. Nykyisin salasanan turvallisuuden keskiarvoksi on mitattu "erittäin turvallinen". Tästä huolimatta monella on edelleen runsaasti työmaata edessään.

Salasanan vaihtelu ei nimittäin itsessään vielä ole tarpeeksi. Vaikka syyt erilaisille tunnuksille tunnistetaan, 69 % vastaajista kertoi muokkaavansa samaa salasanaa vain hieman muutellen. Milleniaaleista tähän perässä olevien numeroiden vaihtamiseen sortuu 66 %.

Niin sanottu Z-sukupolvi (syntyneet vuosien 1995 ja 2004 välillä) luovat keskimääräisesti vahvimmat salasanat sosiaalisen median sekä viihdepalveluiden tarpeisiinsa.

Lisäksi Z-sukupolven edustajat paljastivat hyödyntävänsä erilaisia muistisääntöjä vanhempia ikäluokkia ahkerammin (51 %). Suurissa ikäluokissa lukema oli vain 38 %.

Tutkimustulokset paljastivat monien vastaajien suhtautuvan tietoturvaan yleisesti ottaen skeptisesti. Jopa 70 % kertoi olevan asian suhteen neutraali, kun taas luottavaisin mielin oli 24 prosenttia vastaajista.

Vaikka monet tunnistivat tietoturvassaan selkeitä heikkouksia, valtaosa ei aikonut tehdä korjaavia toimenpiteitä asian suhteen.

Erilaisia tietoturvatapoja on onneksi käytössä. Noin kaksi viidestä kertoi käyttävänsä monivaiheista tunnistautumista (MFA), kun taas 23 % vastaajista paljasti hyödyntävänsä salasanojen hallintasovellusta.

LastPassin tietoturvapäällikkö Christoffer Hoff kommentoi tuloksia raportin yhteydessä.

"Tuoreimman tutkimuksen mukaan pandemian aiheuttama verkkokäytön sekä tietoturvauhkien lisääntyminen ei ole saanut ihmisiä turvaamaan digitaalista elämäänsä."

"Tosiasia on, että vaikka kaksi kolmesta on saanut tietoturvakoulutusta, oppeja ei ole siirretty syystä tai toisesta käytäntöön."

Tilannetta voi onneksi parantaa helposti. Jos pitkien salasanojen muistaminen tuntuu vaikealta, on salasanojen hallintasovellus edullinen ja käytännöllinen tapa parantaa tilannetta.

"Salasanojen hallintasovellukset ovat näppärä keino parantaa tietoturvaa niin yksityishenkilöiden kuin yritystenkin kohdalla."

Markus Mesiä

Markus Mesiä on teknologia- ja pelitoimittaja, joka on viimeisen vuosikymmenen aikana kirjoittanut useisiin kotimaisiin medioihin. Sydämen asioita ovat pelien lisäksi ennen kaikkea musiikki ja urheilu. Viimeksi mainittu tosin lähinnä kotisohvalta katsottuna ja analysoituna.

Alkuperäisteksti