Raportti: Euroopan teknologia-ala kasvaa viisi kertaa muita aloja nopeammin

Eurooppalainen teknologia-ala elää ennätysvuottaan, selviää Atomicon tänään julkaistussa raportissa, joka tuotettiin yhteistyössä Slushin ja Orrickin kanssa.

Raportin mukaan Euroopan tekniikka-ala kasvaa tällä hetkellä viisi kertaa nopeammin kuin maanosan talous keskimäärin. Teknologia-alan kokonaisinvestoinnit kasvoivat tänä vuonna jo 23 miljardiin dollariin, kun ne olivat vielä vuonna 2013 vain 5 miljardia dollaria.

Merkittävä osa kasvusta on lähtöisin startupeista. Kolme maailman kymmenestä suurimmasta pörssiin listautuneesta yrityksestä tuli Euroopasta, tunnetuimpana esimerkkinä ruotsalainen Spotify. Siitä huolimatta suuret eläkeyhtiöt eivät ole löytäneet vielä tekniikka-alaa, sillä vain 1,7 miljardia dollaria 23 miljardista dollarista on peräisin eläkeyhtiöiltä. Osuus on muilla aloilla huomattavasti suurempi.

"Meidän täytyy korjata instituutiosijoittajien vaje. Perheyritykset ja varakkaat yksityishenkilöt sijoittivat riskipääomaan jo 5 miljardia dollaria [vuodessa], mutta eläkeyhtiöiden osuus kasvaa huomattavasti hitaammin. Jos eläkeyhtiöt hienosäätäisivät allokaatiotaan pois perinteisiltä teollisuudenaloilta kohti vallankumouksellista teknologiaa, yhä useampi ihminen pääsisi käsiksi Euroopan teknologia-alan tuottamiin hedelmiin, Atomicon osakas ja päätutkija Tom Wehmeier kommentoi kirjoittamaansa raporttia.

Tasa-arvossa on vielä työnsarkaa

Jopa 46 % kyselyyn vastanneista naisista kertoi kokeneensa syrjintää Euroopan teknologia-alalla. Tulos on selvässä ristiriidassa yleisen käsityksen kanssa, sillä 75 % vastaajista koki eurooppalaisen startup-kulttuurin olevan tasapuolinen kaikille alan toimijoille. Tulosten perusteella etenkään miehet eivät siis huomioi alalla tapahtuvaa syrjintää.

Yksi yritys haasteen ratkaisemiseksi on Diversity VC:n ja Atomicon julkaisema käytännönläheinen opas, joka on suunnattu teknologia-alan yrittäjille. Tavoitteena on opastaa heitä kehittämään yhtiöistään monimuotoisia ja tasa-arvoisia.

"Tulokset ovat huolestuttavia moraaliselta kannalta ja ne myös osoittavat, että eurooppalainen teknologia-ala kärsii selvästä monimuotoisuusongelmasta. Toivomme, että yhteistyössä Diversity VC:n kanssa kehittämämme työkalusarja auttaa yritysten perustajia ottamaan monimuotoisuuden huomioon heti alkuhetkistä lähtien", Wehmeier toteaa.

Joonas Nurmela

Joonas Nurmela is a former Nordic Editor-in-Chief at TechRadar.