Google Drive kan snart börja begränsa dina filer

Google Drive
(Foto: Google)

Google har presenterat nya riktlinjer för sin molnlagringstjänst Drive, något som innebär att tillgången kommer begränsas till filer som anses bryta mot företagets användarvillkor.

Företaget förklarar närmre i ett blogginlägg att de aktivt kommer vidta åtgärder för att identifiera filer som lagras i deras tjänst som antingen bryter mot användarvillkoren eller på andra sätt kan anses missbruka tjänsten.

De identifierade filerna kommer att flaggas för ägaren och automatiskt begränsas, något som bland annat innebär att de inte längre går att dela med andra och att tillgång till filen begränsas till endast ägaren i sig.

"Detta ska säkerställa att ägaren av filer på Google Drive är informerade kring statusen på deras innehåll samtidigt som det är tänkt att skydda användare mot missbruk eller skadligt innehåll" säger Google.

Nya riktlinjer för Google Drive

Enligt Google så ska motiveras förändringarna med ett bättre skydd mot missbruk av företagets tjänster och är tänkt att motverka att deras molnlagring används för att sprida och distribuera skadlig mjukvara, hatiskt innehåll samt innehåll som kan vara skadligt för barn och till viss del sexuellt utmanande innehåll.

"Vi ser ett behov av att tygla det missbruk som hotar våra möjligheter att erbjuda dessa typer av tjänster och vi ber samtliga användare att följa våra riktlinjer för att kunna nå detta mål" säger företaget i ett dokument.

"Efter att vi uppmärksammat ett potentiellt brott mot våra riktlinjer så kan vi komma att granska innehållet och om så krävs, begränsa tillgång till innehållet, ta bort det helt och helt eller delvis begränsa användarens tillgång till Google-produkter."

Att begränsa legitimt material från material som bryter mot dessa riktlinjer kan dock vara allt annat än enkelt. I dokumentet som berör dessa riktlinjer så säger Google även att de kommer göra "undantag baserat på artistiska, utbildande, dokumentära och vetenskapliga grunder", något som antyder att det kommer finnas inslag av manuell granskning i processen.

Det är lätt att se framför sig tillfällen då användares filer kommer bli otillgängliga utan rimligt skäl. Utöver det finns även frågetecken kring exempelvis intima bilder på en själv, om de är att anse bryta mot riktlinjerna eller om de går in under "artistiskt" material.

Enligt blogginlägget så ska det finnas möjligheter att begära manuell granskning av beslut om användaren anser att filtillgång har begränsats på felaktiga grunder, men det är ännu oklart hur detta kommer hanteras och framförallt, hur lång tid det kan komma att ta.

TechRadar Pro ställde frågan till Google om hur de ser på riskerna kring att dessa riktlinjer kommer orsaka störningar för vanliga användare och ett förtydligande kring den manuella granskningen. Företaget svarar med följande uttalande:

"Google Drive arbetar ständigt med att skydda såväl sina användare som samhället samtidigt som vi alltid respekterar integriteten hos användaren. På liknande sätt som Gmail länge skyddat sina användare från nätfiske och skadlig mjukvara så anser vi det viktigt att ta samma typ av skydd med till Google Drive, för att säkerställa att Drive är så säkert som möjligt för samtliga användare."

Tyvärr fick vi inga som helst svar på farhågorna om potentiell felaktig flaggning av innehåll och efterföljande processer.

Joel Khalili
News and Features Editor

Joel Khalili is the News and Features Editor at TechRadar Pro, covering cybersecurity, data privacy, cloud, AI, blockchain, internet infrastructure, 5G, data storage and computing. He's responsible for curating our news content, as well as commissioning and producing features on the technologies that are transforming the way the world does business.