Googles søkeresultater personaliseres selv når du søker anonymt hevder ny studie

Det er et velkjent faktum at Google har lagret haugevis av brukerdata på serverne sine, og de innrømmer å bruke opplysninger som sted, nettvaner og søkehistorikk for å personalisere noen av søkeresultatene. Imidlertid viser en ny studie ledet av konkurrenten DuckDuckGo at denne målrettingen av søkeresultatene nesten er umulig å unnvike.

Som ledd i denne studien, kalt  Measuring the Filter Bubble: How Google Is Influencing What You Click – utførte 87 deltagere søk etter «gun control», «vaccines» og «immigration», og man så at hver enkelt person fikk opp vidt forskjellige søkeresultater, til tross for de identiske søkeordene.

Studien antyder at denne «filterboblen» opprettholder aktiviteten for hver enkelt bruker, selv ved private nettsøk (med Googles inkognitovindu), og når man er logget ut av Google-kontoen.

Det er ingen anonymitet på nettet

Studien ble utført i juni i år, da den politiske stemningen i USA var opphetet av valgkampen i forkant av mellomvalget.

Tidspunktet for studien var også av betydning. DuckDuckGo henviste til en studie utført av Wall Street Journal i 2012, der man kom til at Googles søkeresultater i vesentlig grad påvirket presidentvalget i 2012, og ønsket å få bekreftet hvorvidt personaliserte søkeresultater økte effekten av «boblen» og dermed påvirket menneskers valg.

Se hva som faktisk foregår

I studien fant man at «de fleste deltagerne fikk resultater som var unike for dem». Resultatene på første side varierte også blant deltagerne, der flere treff var tilgjengelige for enkelte deltagere, men ikke for andre.

Selv privat nettbruk eller det å være utlogget av Google-kontoen «ga svært liten beskyttelse mot filterboblen».

– Disse fremgangsmåtene gir simpelthen ikke den beskyttelsen de fleste forventer, hevder DuckDuckGo. – Faktisk er det ikke mulig å søke på Google uten å rammes av filterboblen».

Når du søker inkognito eller utlogget fikk 68 prosent av deltagerne ifølge undersøkelsen opp unike treff for «gun control», mens «immigration» ga personaliserte treff hos 57 prosent av deltagerne. Den andelen hoppet opp til 92 prosent unike treff ved søk på «vaccinations» i privat søkemodus eller i utlogget tilstand.

Ved søk i et vanlig søkevindu var resultatene ganske like. 59 prosent fikk unike treff på «gun control», 63 prosent på «immigration» og 92 prosent av deltagerne fikk personaliserte resultater på «vaccinations».

Ingen (rakett-)vitenskap

Selv om studien er langt fra vitenskapelig, og resultatene potensielt er partiske, byr den likevel på noen interessante tanker.

I en kommentar til The Verge, forklarte Google at «søkeresultater kan variere minutt for minutt, og av og til hvert sekund», og at «personalisering bare foregår ved en brøkdel av det totale antallet søk».

Likevel er det ikke kommet noen forklaring på hvorfor søkeresultatene får dette personaliserte preget når man er utlogget eller søker privat, selv om teknologigiganten presiserte at de «ikke personaliserer søk ved inkognitosøk for innloggede søkeres søkehistorikk».

Google fulgte opp med en uttalelse til  9to5Google, der de sa at studien var feilaktig.

– Denne studiens metode og konklusjoner er feilaktige, ettersom de er basert på antagelsen av at ulikheter i søketreff er basert på personalisering. Det er ganske enkelt ikke sant. Faktisk er det mange faktorer som kan føre til små forskjeller, blant annet klokkeslett og lokasjon, noe denne studien ikke ser ut til å ha tatt tilstrekkelig med i beregningen.

Sharmishta Sarkar
Managing Editor (APAC)

Sharmishta is TechRadar's APAC Managing Editor and loves all things photography, something she discovered while chasing monkeys in the wilds of India (she studied to be a primatologist but has since left monkey business behind). While she's happiest with a camera in her hand, she's also an avid reader and has become a passionate proponent of ereaders, having appeared on Singaporean radio to talk about the convenience of these underrated devices. When she's not testing camera kits or the latest in e-paper tablets, she's discovering the joys and foibles of smart home gizmos. She's also the Australian Managing Editor of Digital Camera World and, if that wasn't enough, she contributes to T3 and Tom's Guide, while also working on two of Future's photography print magazines Down Under.