Mindlers nya app ska korta ned på vårdköerna inom psykologi

(Foto: Mindler)

Mindler, som är Sveriges största digitala psykologmottagning, har lanserat en ny version av sin app som de hoppas kan effektivisera behandlingsmetoder och korta ned på långa vårdköer.

På grund av en begränsad kapacitet på vårdcentraler, innebär det ofta en lång väntan och en omständlig process för patienter som söker psykologhjälp. Där många blir tvungna att vänta långt över en månad innan de ens får komma på ett första besök (enligt SKL fick 65% av dem som sökte hjälp för psykisk ohälsa under juli månad stå i kö i över 31 dagar och 23% var tvungna att vänta i över 90 dagar). Det första besöket är vanligtvis inte heller något psykologsamtal, utan en träff där en läkarbedömning görs av patientens hälsa och behandlingsbehov - något som innebär ytterligare väntan. Förutom att resultera i höga kostnader för samhället varje år, betyder detta att ett stort antal människor som lider av psykisk ohälsa inte får den hjälp de behöver.

Du loggar enkelt in på Mitt Mindler med hjälp av ditt Bank ID, se bilder nedan.

Mindlers innovativa lösning

Som ett svar på detta växande problem, har den digitala psykologmottagningen Mindler skapats, där patienter får prata med en legitimerad psykolog inom 24 timmar. Nu har de släppt en ny version av sin app, som utnyttjar möjligheterna med den digitala plattformen ytterligare. Den nya versionen av appen samlar in data från patienten, för att enklare kunna skapa en individanpassad behandlingsplan som passar just den patienten. Sedan matchas patienten med den mest lämpliga tillgängliga psykologen på Mindlers plattform (som har över 100 psykologer). Detta är något som inte är möjligt i lika stor utsträckning på en vanlig vårdcentral, där en manuell hantering av journaler och ett mindre antal psykologer innebär stora begränsningar.

Mindlers VD och medgrundare Rickard Färdig, kommenterar följande: "Utöver visionen att ge alla möjlighet att träffa en psykolog på lika villkor kommer vi att ta på oss allt större ansvar för att innovera och skapa bättre förutsättningar för behandling av psykisk ohälsa i samhället. Den nya datadrivna appen är ett viktigt första steg för att individanpassa behandling och underlätta för både patient och psykolog på sätt som inte tidigare varit möjliga".

Amanda Westberg
Chefsredaktör TechRadar Norden

Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.