Volontärer översätter de populäraste tilläggen för Firefox till sju olika språk

Firefox

Över 100 flerspråkiga volontärer har översatt nio av de mest populära tilläggen på Firefox till förenklad kinesiska, holländska, franska, tyska, italienska, brasilianska, portugisiska och spanska.

De nya lokaliserade tilläggen är: Adblock för Firefox, Download Flash and Video, Greasemonkey, New Tab Override, NoScript Security Suite, Pinterest Save Button, signTextJS plus och (något som är förståeligt för en global publik) To Google Translate.

En översatt version av 1-Click YouTube Download kommer också väldigt snart. Om du vill använda tillägget på något annat språk än engelska, kan du installera det redan nu så kommer det nya språket bli tillgängligt med nästa uppdatering.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Lokala hjältar

Själva Firefox finns tillgängligt på 90 olika språk, men det är ingen lätt uppgift att översätta de olika tilläggen. Många plugin-utvecklare har inte tillräckligt med resurser för att anställa professionella översättare. Även om översättnings-programvara förbättras går det inte att jämföra med en människa, speciellt inte när det gäller teknisk terminologi.

Firefox-utvecklaren Mozilla (en ideell organisation) bestämde sig därför för att söka efter volontärer. Efter att ha anmält sig, fick volontärerna översätta delar av text från de olika tilläggen och sedan rösta upp eller ned andras arbeten. De färdiga översättningarna granskades och godkändes sedan av ett erfaret team av lokala anställda inom programvara, för att eliminera eventuella felaktigheter innan översättningarna gick live.

Metoden liknar den som användes i Mozillas Common Voice Project, vars mål är att "lära maskiner hur riktiga människor talar" för att förbättra röstigenkänning. Volontärer kan "skänka" sina röster till en öppen databas och rösta upp eller ned på olika meningar baserat på hur korrekta de är.

Cat Ellis
Homes Editor

Cat is Homes Editor on TechRadar, specializing in kitchen appliances and smart home technology. She's been a journalist for 15 years, is a keen home cook, and is here to help you choose the right tech for your home, get the best deals, and do more with your new devices.