Facebook använder ett poängsystem för att göra sig av med internettroll

Facebook har under sin pågående kamp med falska nyheter testat ett antal olika metoder från att rensa ut falska nyheter från de sanna, nu har vi fått reda på en av företagets metoder för att göra sig av med internettrollen.

En artikel från Washington Post har avslöjat att Facebook ger sina användare en slags ryktespoäng mellan 0 och 1. När en användare flaggar ett inlägg som innehåller falska nyheter, justeras deras poäng baserat på huruvida tipset är korrekt eller inte.

Användare som konsekvent flaggar inlägg som innehåller falska nyheter kommer få en högre poäng och Facebook kommer lägga större vikt i deras framtida tips, medan motsatsen gäller för dem som kontinuerligt rapporterar legitima nyheter.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Ett växande problem

Poängsystemet har introducerats för att bekämpa det växande problemet som kallas "brigading", där organiserade grupper av internettroll eller politiska aktivister avsiktligt flaggar inlägg i hopp om att undertrycka eller censurera dem.

Trots faktumet att Facebook numera tar hjälp av tredjeparter för att kolla upp faktan på samtliga av dessa flaggningar, kan inläggen få minskad synlighet om det får ett högt antal rapporter, oavsett om inlägget är legitimt eller inte.

I ett samtal med Washington Post, sa Facebooks produktchef Tessa Lyons, att det här poängsystemet enbart är en av metoderna företaget använder sig av för att kontrollera tillförlitligheten i rapporter av nyheter och att det inte är den enda faktorn som bestämmer en användares trovärdighet.

Detta är för närvarande enbart ett internt mätsystem och det finns inget sätt för användare att själva kontrollera sin poäng. Detta är förmodligen en försiktighetsåtgärd, för att undvika att användare hittar andra sätt att dra fördel av Facebooks system för personliga eller politiska ändamål.

Harry Domanski
Harry is an Australian Journalist for TechRadar with an ear to the ground for future tech, and the other in front of a vintage amplifier. He likes stories told in charming ways, and content consumed through massive screens. He also likes to get his hands dirty with the ethics of the tech.