Dronejen lainsäädäntö muuttui entistä sallivammaksi

Drone

Uusi droneja koskeva lainsäädäntö muuttui entistä sallivammaksi. Tärkeimpänä muutoksena lentoasemien lähialuiden suoja-alueita kavennettiin pienemmiksi.

Joulukuussa voimaan astuneet säännöt helpottavat droneilla lentämistä ja vähentävät lennonjohdon työtaakkaa. Lentoasemien lähialueilla saa jatkossa lentää entistä vapaammin, mutta Liikenne- ja viestintäministeriö vakuuttaa, ettei tätä toteuteta lentoturvallisuuden kustannuksella.

Ajatuksena on mahdollistaa entistä joustavampi paikallinen lentäminen esimerkiksi alueilla, jossa lentoliikenne on hyvin vähäistä. Suoja-alueilla lentäminen vaatii kuitenkin edelleenkin sopimuksen lennonjohdon kanssa.

”Sopimismenettelyllä tarkoitetaan lähtökohtaisesti kaksisuuntaista kommunikointia osapuolten kesken. Sopiminen voi olla luonteeltaan kertaluontoista, mutta on täysin mahdollista sopia myös pysyväisluontoisista menettelyistä, esimerkiksi ilmoitusmenettelyn käytöstä ilmaliikennepalvelun tarjoajien palveluaikojen ulkopuolella tapahtuvaan toimintaan”, kertoo yksikönpäällikkö Päivi Metsävainio.

Yleistyvä lennokkiharrastus vaatii uusia sääntöjä

Dronejen käyttö on yleistynyt viime vuosina merkittävästi entistä edullisempien mallien ja tekniikan kehittymisen myötä. Aiemmin lähinnä ammattikäytössä olleet laitteet ovat tulleet helposti myös tavallisten kuluttajien saatajille ja ovat yleisessä käytössä esimerkiksi YouTube-videoissa.

Samalla myös laitteiden käyttäjäkunta on muuttunut aiempaa harrastajamaisemmaksi, joten kaikista lennokkien lentäjistä on entistä haastavampaa pitää kirjaa. Ilmailuala onkin peräänkuuluttanut entistä selvempää sääntelyä miehittämättömille lennokeille. Koska käyttäjäkunta ei välttämättä tunne ilmailulainsäädäntöä, on tärkeää tehdä selvät pelisäännöt drone-harrastukselle.

Uuden ohjeistuksen mukaan ilmaliikennepalvelujen tarjoajien, eli lentokenttien, täytyy ilmoittaa lennättäjille, kuinka sopimusmenettely toteutetaan lentokieltoalueiden lähistöllä.

”Sopimusmenettelyn osalta ilmaliikennepalvelun tarjoaja, eli käytännössä paikallinen lennonjohto, on parhaassa asemassa harkitsemaan, minkälainen sopiminen on tarkoituksenmukaisin suhteessa paikallisiin olosuhteisiin ja siellä tapahtuvaan toimintaan", Metsävainio kertoo.

Johtava asiantuntija Jukka Hannola puolestaan muistuttaa, että jos mitään erityistä sopimusta ei ole, noudatetaan yleissääntönä sitä, että droneen tulee olla aina näköyhteys, ja miehittämättömille lennokeilla on aina väistämisvelvollisuus miehitettyyn ilmailuun nähden.

Näet kaikki Suomen rajoitetut lentoalueet täältä.

Joonas Nurmela

Joonas Nurmela is a former Nordic Editor-in-Chief at TechRadar.