Krönika: "Uppkopplad fysisk utrustning avgörande för att integrera hållbarhetsmålen med affärsmålen"

PTC hållbarhet
(Foto: PTC)

Svenska tillverkande företag har börjat få upp ögonen för använda digital teknik för sina hållbarhetsprocesser. Detta gäller inte minst när det gäller processen som omfattar produktutveckling, produktion och eftermarknad. Dock måste företagen bli bättre på att koppla upp sina fysiska resurser, inklusive själva produkten, till internet och parallellt skapa en digital representation över den fysiska miljön. Först då kan de generera och agera på den typ av data som löpande kan hjälpa till att optimera hållbarhetsinsatserna utifrån vad som ger verklig effekt på miljön. Med en genomtänkt och heltäckande processövergripande strategi kan företag undvika suboptimering och istället säkerställa att hela verksamheten bidrar till hållbarhet.

Allt fler tillverkande företag har insett att digitalisering och hållbarhet går hand i hand. Det handlar om att använda teknik och digitala verktyg på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, med målet att minska miljöpåverkan från företagsverksamheten och främja socialt och ekonomiskt välbefinnande. Genom att koppla upp utrustning och fysiska produkter mot internet och skapa en digital representation av den fysiska miljön kan företag löpande optimera sin verksamhet utifrån dess hållbarhetsstrategi. Men då krävs att företaget lyfter sina hållbarhetssatsningar från att enbart handla om att minska utsläpp och föroreningar från enstaka delar av verksamheten.

Filip Stål, PTC

(Image credit: PTC)

Filip Stål, PTC

Idag finns många hållbarhetsinitiativ som har goda intentioner, men som är betydligt mer begränsade än de behöver vara. I vissa fall hanteras insatserna dessutom ofta så isolerat att företaget inte ens vet om initiativen till och med suboptimerar andra delar av verksamheten. Medför exempelvis ett byte till ett mer miljövänligt material i den ena änden, att antalet servicebesök ökar i den andra änden eller finns det möjlighet att minska elförbrukningen i produktionen om vi använder ett annat material? Med en fullt digitaliserad verksamhet kan företaget effektivt hantera frågor som denna.

Ett nordiskt företag som kommit långt med sin hållbarhetssatsning är Danmark-baserade vindkraftverkstillverkaren Vestas. Vestas har skapat en strategi som tar hänsyn till både hållbar produkttillverkning och företagets övergripande roll som ansvarsfull samhällsmedborgare. Genom att koppla en digital representation av basmaterialen i produktionen till designverktygen ser Vestas till att de olika processerna harmoniserar och stöder hållbarhetsstrategin. Data om råvaror kopplas till de olika komponenterna i tillverkningen, vilket gör att man får en enda version av sanningen. Många av de turbinkomponenter som Vestas använder i sina vindkraftverk hanteras externt, vilket gör det svårt att hålla reda på vilka material som sätts samman vid tillverkningen. För att få överblick skapar Vestas därför digitala representationer av de delar man använder. I framtiden ska denna data dessutom kopplas till leverantörernas data, vilket gör det möjligt att löpande verifiera att designprocessen baseras på basmaterial som uppfyller hållbarhetsmålen.

Det här exemplet visar hur Vestas använder en digital representation av sin produkt som ett viktigt verktyg i sin hållbarhetsstrategi. Resultatet blir en kombination av förbättrad produktdesign och tillgång till bättre data för tillverkningsprocessen.

Vestas är ett av allt flera framtidsinriktade företag som har börjat utveckla hållbara och innovativa teknologier där man integrerar sina hållbarhetsmål med verksamhetsmålen. Den här approachen kommer att vara avgörande för tillverkningsföretag, särskilt med tanke på att hållbarhet uppmärksammas alltmer av såväl aktieägare som kunder och media. En robust digital hållbarhetsstrategi är dessutom avgörande för att lyckas attrahera morgondagens medarbetare. Människor vill arbeta för företag som delar deras värderingar och är strävar efter att påverka samhället positivt.

När efterfrågan på hållbara produkter och tjänster fortsätter att växa, är det viktigare än någonsin för företag att skapa hållbarhetsstrategier som går djupare än isolerade insatser som i värsta fall suboptimerar verksamheten. Vinnarna bli de som, likt Vestas, tar vara på möjligheterna som uppstår när man kopplar upp, och skapar en digital representation av, företagets fysiska utrustning. Först då blir det möjligt att optimera hållbarhetsstrategin på ett sätt som gör företag ännu mer konkurrenskraftiga på marknaden.

Filip Stål, PTC

Daniel Hessel
Editor in Chief Techradar Pro Norden & Techradar Sverige

Daniel Hessel 

Daniel Hessel är chefredaktör för nordiska TechRadar, vilket inkluderar sidorna i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Han har arbetat som teknikskribent i (snudd på) två årtionden för några av Sveriges största publikationer. Det finns knappt en pryl han inte testat eller skrivit om, oavsett det är hörlurar, mobiler, TV-apparater eller robotdinosaurier.