Skip to main content

Windows på ARM-enheter har nu stöd för 64-bitars applikationer

Windows på ARM-enheter (en version av Windows 10 som kan köras på laptops som använder mobilliknande hårdvara) har precis fått en stor uppgradering, då mjukvaran numera har stöd för 64-bitars ARM-applikationer (ARM64).

Detta innebär att utvecklare kan kompilera om sina befintliga Windows-applikationer som vanligtvis körs på datorer med Windows 10, för att kunna köras på Windows på ARM-enheter.

De flesta moderna applikationer är av 64-bitars slaget, men de har tidigare varit tvungna att emuleras för att kunna köras på Windows på ARM-enheter, något som påverkat deras prestanda på dessa enheter.

Ett steg i rätt riktning

Windows på ARM-enheter har gott om potential, då ARM-hårdvaran möjliggör längre batterilivslängder och nästan omedelbara uppstarter, ungefär som på moderna mobiler.

ARM-enheter med den nuvarande versionen av Windows har dock kritiserats för att vara dyra och ha dålig prestanda jämfört med traditionella laptops i samma prisklass.

Nu när utvecklare kan kompilera om sina applikationer för att fungera lika bra på ARM-hårdvara, kommer vi förhoppningsvis att få se bättre prestanda och ett större utbud av tillgängliga applikationer för Windows på ARM-enheter. Huruvida utvecklare av applikationer känner för att kompilera om sina applikationer eller inte, beror dock lite på hur framgångsrikt Windows på ARM-enheter är.

Oavsett utfall är detta fortfarande ett steg i rätt riktning från Microsofts sida, om de vill göra Windows på ARM-enheter till ett mer tilltalande alternativ för både utvecklare och konsumenter.

Via The Verge