Windows på ARM-enheter har nu stöd för 64-bitars applikationer

Windows på ARM-enheter (en version av Windows 10 som kan köras på laptops som använder mobilliknande hårdvara) har precis fått en stor uppgradering, då mjukvaran numera har stöd för 64-bitars ARM-applikationer (ARM64).

Detta innebär att utvecklare kan kompilera om sina befintliga Windows-applikationer som vanligtvis körs på datorer med Windows 10, för att kunna köras på Windows på ARM-enheter.

De flesta moderna applikationer är av 64-bitars slaget, men de har tidigare varit tvungna att emuleras för att kunna köras på Windows på ARM-enheter, något som påverkat deras prestanda på dessa enheter.

Ett steg i rätt riktning

Windows på ARM-enheter har gott om potential, då ARM-hårdvaran möjliggör längre batterilivslängder och nästan omedelbara uppstarter, ungefär som på moderna mobiler.

ARM-enheter med den nuvarande versionen av Windows har dock kritiserats för att vara dyra och ha dålig prestanda jämfört med traditionella laptops i samma prisklass.

Nu när utvecklare kan kompilera om sina applikationer för att fungera lika bra på ARM-hårdvara, kommer vi förhoppningsvis att få se bättre prestanda och ett större utbud av tillgängliga applikationer för Windows på ARM-enheter. Huruvida utvecklare av applikationer känner för att kompilera om sina applikationer eller inte, beror dock lite på hur framgångsrikt Windows på ARM-enheter är.

Oavsett utfall är detta fortfarande ett steg i rätt riktning från Microsofts sida, om de vill göra Windows på ARM-enheter till ett mer tilltalande alternativ för både utvecklare och konsumenter.

Via The Verge

Matt Hanson
Managing Editor, Core Tech

Matt is TechRadar's Managing Editor for Core Tech, looking after computing and mobile technology. Having written for a number of publications such as PC Plus, PC Format, T3 and Linux Format, there's no aspect of technology that Matt isn't passionate about, especially computing and PC gaming. Ever since he got an Amiga A500+ for Christmas in 1991, he's loved using (and playing on) computers, and will talk endlessly about how The Secret of Monkey Island is the best game ever made.