Telia sätter klimatet i fokus med nya ambitiösa miljömål

Telia logo
Bild: Telia

Tidigare under veckan presenterade Telia sina nya miljöåtaganden som kommer att påverka alla olika delar av företaget. Målet med dessa nya miljömål är att göra företaget helt koldioxidneutralt och avfallsfritt vid 2030. 

Klimatförändringarna och den omfattande konsumtionen som pågår i dagens samhälle har en negativ inverkan på planeten och det krävs genomgripande åtgärder för att vända på trenden. Detta är något alla måste bidra med och företag som Telia kan bland annat hjälpa till genom att förändra och förbättra sina arbetssätt. Detta är anledningen till varför Telia satt upp sina nya och ambitiösa miljömål, vars första steg är att ge varje enhet i företaget i uppdrag att gå över hur de arbetar och komma fram till vad som behöver förändras för att uppnå dessa mål.

Anne Larilahti, som är chef för hållbarhet inom företaget, kommenterade på detta: "Vi ska ta vårt ansvar och minska vår miljöpåverkan till noll, men vi ser samtidigt en möjlighet till nya affärer, eftersom digitalisering möjliggör minskade koldioxidutsläpp och cirkulära affärsmodeller. Genom att använda vår kompetens inom kommunikation, dataanalys och IoT och annat kan vi hjälpa våra kunder att driva sin verksamhet på ett effektivare sätt och möjliggöra nya affärsmodeller".

I sin strävan efter att bli klimatsmarta och samtidigt skapa nya affärsmöjligheter, påbörjar nu Telia en rad åtgärder för att minska på företagets miljöpåverkan. Telia kommer främst att fokusera på de åtgärder med störst inverkan och som stämmer bäst överens med företagets strategi. 

Höga krav - på alla

Det är framför allt inom digitalisering som företaget kommer att kunna erbjuda sina kunder miljövänliga lösningar som både minskar ned på kostnader och utsläpp. 

Telias nya miljömål ställer inte bara höga krav på företaget själva, utan sätter dessutom krav på över 30 000 samarbetspartners och underleverantörer att anpassa sina verksamheter enligt Telias nya miljöagenda. 

Företagets VD, Johan Dennelind, kommenterade på detta: "Jag har redan hunnit prata med flera av våra huvudleverantörer, varav några är stora globala företag, och förklarat att vi förväntar oss att de höjer sin ambitionsnivå. Hittills har jag bara fått positiva reaktioner. Jag märker en stor önskan runt om i världen, inte minst från våra företagskunder, att förändra sin verksamhet i en mer hållbar riktning. Det kräver dock några företag går först och trycker på".

Det är riktigt trevligt att se sådana ambitiösa och miljömedvetna målsättningar från stora aktörer som Telia och det ska bli roligt att följa utvecklingen av det hela samt intressant att se om fler företag kommer välja att följa i Telias fotspår. Kanske detta kan starta en våg av ökad medvetenhet kring hållbarhet?

Amanda Westberg
Chefsredaktör TechRadar Norden

Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.