Tävlingsregler TechRadar Sverige

TechRadar Nordics, Orage Forlag AS, Jarlsøveien 25, 3124 Tønsberg, Norge

Tlf: (+47) 93601951

De här reglerna gäller för alla tävlingar som arrangeras av eller på uppdrag av TechRadar Sverige. Genom att delta godkänner du automatiskt de här reglerna.

Orage Forlag (“Företaget”) förbehåller sig rätten att diskvalificera deltagare och/eller vinnare som inte följer tävlingsreglerna efter eget gottfinnande och utan förvarning.

Alla bidrag måste vara mottagna på specificerat ställe (exempelvis i kommentarsfältet till ett specifik Facebook-inlägg) inom angiven tidsfrist för att vara giltiga. För sena eller ofullständiga bidrag blir diskvalificerade. Bevis på skrivet inlägg (om relevant) anses inte som bevis på inlämning. Företaget tar inte ansvar för bidrag som av någon anledning försvunnit, blivit försenat, felriktat eller liknande i samband med inlämning.

Inlägg måste lämnas in av en privatperson, inte via en byrå eller liknande.

I de fall där vinsten levereras av en tredjepart/sponsor för tävlingen (“Sponsor”, är Sponsor (och inte Företaget) ansvariga för att leverera vinsten (e) till vinnaren (e). Sponsor förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande ersätta en vinst med pengar eller en vinst till jämförbart värde.

Om inte annat uppges är alla tävlingar öppna för alla invånare i Sverige som är 16 år eller äldre, med undantag för anställda i:

 • Företaget; 
 • någon tredje part som utsetts av företaget för att organisera och/eller administrera tävlingen
 • eventuella tävlingssponsor (er).

Genom att delta i en tävling: 

 • garanterar du att du har tillstånd till att delta i tävlingen;
 • du ger företaget, eventuell tredjepart som utsetts av företaget att organisera och/eller hantera tävlingen och tävlingssponsor (er), tillstånd att använda ditt namn i syfte att organisera och/eller hantera tävlingen, för att tillkännage vinnaren av tävlingen och för relaterade reklamändamål;
 • erkänner du att om tävlingen arrangeras på Facebook, att du lämnar information till Företaget och eventuell tävlingssponsor, inte till Facebook Ireland Limited eller Facebook, Inc. ("Facebook");
 • ger du Företaget och eventuell tävlingssponsor (er) rätten att använda din personliga information till att skicka dig information om deras respektive produkter och tjänster som kan vara av intresse för dig. Om inte du inte önskar att motta den här informationen, kan du invända mot det genom att följa instruktionerna som ges; 
 • godtar du att dina bidrag till tävlingen blir Företagets egendom vid inlämnande och kommer inte att returneras. Upphovsrätt och andra immateriella rättigheter kommer skyddas, men genom att delta i tävlingen ger du Företaget och dess licensinnehavare rätt att återpublicera dina tävlingsbidrag;
 • garanterar du att ditt tävlingsbidrag är ett original, och inte helt eller väsentligt kopierat från något annat material; 
 • du garanterar att ditt tävlingsbidrag inte förtalar, orsakar skada på eller angriper integriteten eller på annat sätt bryter mot lagar, sedvanerätt, reglerande eller immateriella rättigheter för tredje part.

Du kan erbjudas möjligheten att prenumerera på ett gratis nyhetsbrev eller annan tjänst från Företaget, men om du väljer att tacka nej kommer detta inte att påverka ditt deltagande i tävlingen på något sätt.

Om du vinner en tävling kan du behöva tillhandahålla ytterligare information (inklusive ålder eller identitet) och/eller fylla i ytterligare dokument och skicka tillbaka dem till företaget inom en angiven tidsgräns. Om detta inte är slutfört inom tidsfristen kommer du att diskvalificeras som vinnare och en annan vinnare kommer att väljas.

Om du vinner en tävling och accepterar vinsten:

 • erkänner du och godkänner att leverans av vinsten till dig sker på egen risk;
 • erkänner du och samtycker till att varken Företaget eller eventuella tävlingssponsorer eller anställda, agenter eller underleverantörer kan hållas ansvariga gentemot dig eller ditt innehav/användning av priset.

Om inget annat uppgetts, är Företaget arrangör av tävlingen. Inga tävlingar som arrangeras på Företagets Facebook-sidor är på några sätt sponsrade, godkända eller administrerade av eller associerade med Facebook.

De här tävlingsreglerna och alla tävlingar omfattas av svensk lag. Alla tvister som uppstår mellan Företaget och en tredje part i förhållande till de här tävlingsreglerna och/eller en tävling omfattas av domstolens exklusiva behörighet i Sverige.