Sverige är ett av världens mest cybersäkra länder

(Foto: Image Credit: TheDigitalArtist / Pixabay)

Enligt en ny internationell undersökning som publicerats, ligger Sverige på sjunde plats över världens mest cybersäkra länder. Den här undersökningen utfördes i 60 olika länder och Sverige får sällskap i toppen av Japan, Frankrike och Kanada. Samtidigt hittar du länder som Bangladesh, Algeriet, Indonesien och Vietnam i botten. Den här undersökningen grundar sig på en rad olika kriterier som följer nedan:

  • Hur stor del mobiler och datorer som var påverkade av skadliga koder. 
  • Hur många attacker på banker som utförts med syfte att stjäla från kunder.  
  • Hur stor utsträckning cyberattacker som exempelvis phishingattacker hade. 
  • Hur många attacker som utförts med mål att störa kryptovaluta. 
  • Landets lagar och regler för cybersäkerhet. 
  • Landets försvar och metoder mot cyberattacker, enligt Global Cybersecurity Index.

Enligt resultaten från undersökningen toppar Sverige inte listorna för något av kriterierna, men presterar stadigt och har en hög lägstanivå. Det visar sig att enbart tre procent av landets mobiler är påverkade av skadliga koder och elva procent av datorer, medan en halv procent av den svenska befolkningen har varit med om bankattacker. Det är en något större del som drabbas av krypto- och phishingattacker, med siffror på 1,3 respektive en halv procent av den svenska befolkningen. I CGI:s ranking över cybersäkerhet och försvar ligger Sverige dessutom på plats 17 bland 134 länder och anses ha moderna och uppdaterade lagar och regler gällande cybersäkerhet.

I den andra änden av listan hittar du länder som bland annat Bangladesh, där nästan 36 procent av mobilerna är påverkade av skadliga koder. I Algeriet är det nästan en lika stor andel av datorer som är drabbade och Kina är särskilt utsatt för phishingattacker, där nästan en fjärdedel av landets befolkning drabbats.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska).

Orsaker

Även om det självklart alltid finns saker att förbättra ytterligare, har Sveriges cyberförsvar i dagsläget en stabil grund. Denna bygger på en kombination av kunskap om attacker och vilka som ligger bakom dem, bra varningssystem och en förmåga att kunna hantera attacker när de väl upptäcks. Sverige jobbar vidare med att ytterligare stärka sin cybersäkerhet och regeringen har bland annat som avsikt att starta ett nationellt center för att öka både informations- och cybersäkerheten.

Sverige har dessutom arbetat länge med informationssäkerhet, därför har vi en relativt hög medvetenhet gällande sådana här frågor och vi har hunnit lära oss av våra misstag. Vi är även en del av EU:s gemensamma reglering gällande dessa frågor, är ett relativt högutbildat land och har dedikerade myndigheter för cybersäkerhet. Alla dessa orsaker spelar såklart en roll i landets allmänna cybersäkerhet.

Det kan vara lätt att dra generaliseringen att rika länder hamnar i topp i undersökningen medan fattiga länder hamnar i bott, men det är inte riktigt fallet. Som ett exempel är Tyskland särskilt utsatt för bankattacker, där 3 procent av befolkningen drabbas, medan Ukraina klarat sig mycket lindrigare gällande samma typ av attacker, där enbart 0,3 procent av befolkningen drabbats. 

Trots detta känns det ändå som att en stadig nationell ekonomi och en stabil välfärd utgör en viktig grund för att kunna skapa ett samhälle med en hög lägstanivå inom cybersäkerhet. Detta är något som i sådana fall skulle bekräftas av bilden vi ser i Sverige i dagsläget.

Amanda Westberg
Chefsredaktör TechRadar Norden

Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.