Slack: Pandemin får oss att vilja välja bort e-post

remote working
(Foto: Shutterstock / maryna rodyukova)

Den pågående pandemin och ett ökat arbete hemifrån förändrar hur vi ser på kommunikation och att samarbetsverktyg tränger undan e-post som föredraget verktyg, detta enligt en ny undersökning från Slack.

Undersökningen baseras på svar från cirka 3000 personer som arbetar antingen hemifrån eller annan plats utanför kontoret. Av dessa så skulle runt 40% hellre avstå e-post än någon form av samarbetsverktyg. En ännu större andel, hälften av de tillfrågade beslutsfattarna inom IT i Storbritannien, tror att alternativa kommunikationsvägar kommer att mer eller mindre ersätta e-post inom tre år.

Föga förvånande så visar Slacks undersökning att förändringen i opinionen baseras på flera svagheter som finns inom e-post som system, ett system som nyligen firade sitt 50-årsjubileum.

Det kanske största bekymret som användare måste ägna tid åt är att hantera sin inkorg i e-postklienten. Uträkningar baserade på undersökningens svar visar att samarbetsverktyg skulle kunna spara användarna dryga 80 minuter per dag i snitt eller nästan 7 timmar per arbetsvecka.

Samarbetsrevolutionen

Framgångarna för samarbetsverktyg har varit ett faktum redan innan pandemin tog världen som gisslan. Den stora förändringen i hur och var vi arbetar har dock accelererat denna trend och verktyg som Zoom, Microsoft Teams samt Slack är nu välbekanta för många av oss.

Även om pågående vaccinering kan öppna för en återgång till att arbeta på kontor igen så har ändå samarbetsverktygen tagit ett starkt grepp om företagens interna kommunikation. Av de som svarat på undersökningen med att de innan pandemin aldrig använt någon form av samarbetsverktyg så svarade 78% att de kommer fortsätta göra det även efter att läget normaliserats igen.

En av de största fördelarna med samarbetsverktygen är möjligheten att bygga bra relationer med kollegor, även de som vi aldrig träffar personligen. Undersökningen visar även att dessa tjänster innebär att nästan alla användare upplever en bättre relation med sin närmsta chef.

En stor faktor som påverkar balansen är att e-post ses som ett seriöst och kliniskt sätt att kommunicera på. Av de som svarat på undersökningen så svarade en majoritet (54%) att de föredrar att hålla informella samtal via samarbetsverktyg och hela 80% skulle hellre skicka ett skämt eller en GIF via Slack istället för via e-post.

"Även om det fortsätter vara det naturliga valet på många traditionella företag så har pandemin även visat på några svagheter inom e-post, framförallt hur ineffektivt det kan vara för att bibehålla en bra kommunikation inom team." säger Stuart Templeton, chef för Slack Storbritannien till TechRadar Pro.

"E-post på arbetsplatsen är ett verktyg anpassat för ett avgränsat beslutsfattande, filtrera bort information från de som behöver den mest. Tiden då man blev inkluderad i långa e-posttrådar kan vara förbi och det är något vi alla kan vara tacksamma för."

Även om det finns många fördelar med samarbetsverktyg så finns än vissa saker som talar för att e-posten kommer att leva vidare, om inte annat så miljarder av användare och en enorm tillgänglighet i e-poststandarden.

Många hävdar att samarbetsverktygen gör allt som e-post gör fast bättre, medan andra hävdar att det är en orimlig jämförelse, att verktygen skiljer sig åt mer än så.

För en snabb fråga eller ett informelt samtal så erbjuder samarbetsverktygen ett överlägset alternativ, men e-post fortsätter hålla flaggan högt när det handlar om funktionell asynkron kommunkation.

Joel Khalili
News and Features Editor

Joel Khalili is the News and Features Editor at TechRadar Pro, covering cybersecurity, data privacy, cloud, AI, blockchain, internet infrastructure, 5G, data storage and computing. He's responsible for curating our news content, as well as commissioning and producing features on the technologies that are transforming the way the world does business.