Samsung erkänner att de läckt personlig data från cirka 150 användare

Samsung Galaxy S20 Ultra
(Foto: Future)

Det var i slutet av förra veckan som Samsung Galaxy-användare runtom i världen fick en underlig notifikation från Find My Mobile-appen, som enbart innehöll siffran "1". Vid den tidpunkten uppgav Samsung att det av misstag hade skickats ut under interna tester och "inte skulle ha något effekt på användares enheter".

Nu har den sydkoreanska teknikjätten erkänt att ytterligare ett fel inträffade nästan samtidigt, något som resulterade i att "ett litet antal" användare under en kort stund hade tillgång till information från andra Samsung-användare, inklusive namn, adresser och de fyra sista siffrorna i deras betalkort.

I ett uttalande till SamMobile, hävdar mobiltillverkaren att de två problemen inte var relaterade och att det helt enkelt var ett sammanträffande att de inträffade ungefär samtidigt. Samsung klargjorde ytterligare att den oavsiktliga läckan var ett resultat av ett tekniskt fel på företagets brittiska hemsida och enbart påverkade 150 kunder.

Tillit?

I ett samtal med The Register, gav en talesman från Samsung ytterligare information om problemen: "Ett tekniskt problem resulterade i att ett litet antal användare fick tillgång till information om en annan användare. Så snart vi blev medvetna om händelsen, tog vi bort möjligheten att logga in i butiken på vår hemsida tills problemet hade åtgärdats. Vi kommer att kontakta dem som påverkades av problemet med ytterligare information".

Det uttalandet liknar Samsungs officiella uttalande kring den mystiska "1"-notifikationen, som också ska ha påverkat enbart ett litet antal användare av Galaxy-enheter. Men baserat på en informell intern undersökning här på TechRadar, verkar det de facto som att alla Galaxy-användare tog emot meddelandet.

Även om dataläckan inte har något samanband med push-notifikationerna, är det ändå oroande med tanke på vilken typ av personuppgifter som läckte ut. Gällande Find My Phone-glitchen, har Samsung varit väldigt tysta vad gäller specifika detaljer om vad som orsakade läckan.

Harry Domanski
Harry is an Australian Journalist for TechRadar with an ear to the ground for future tech, and the other in front of a vintage amplifier. He likes stories told in charming ways, and content consumed through massive screens. He also likes to get his hands dirty with the ethics of the tech.