OnlyFans backar om förbudet mot sexuellt innehåll, åtminstone för stunden

Onlyfans logo och loginskärm
(Foto: charnsitr / Shutterstock.com)

Efter omfattande reaktioner så har OnlyFans lagt planerna på att förbjuda sexuellt innehåll på tjänsten från och med 1 oktober i malpåse.

Nyheten kom via OnlyFans Twitter-konto där företaget förklarar att de "säkrat nödvändig försäkran om att kunna fortsätta stödja mångfalden inom sin kreatörsgemenskap."

See more

Vi får anta att det företaget hänvisar till är ett uttalat stöd för nuvarande verksamhet från olika finansiella institut som banker och betalningsförmedlare. När de tidigare planerna om att förbjuda sexuellt innehåll presenterades så var det just med hänvisning till förändrade riktlinjer från finansiella institut, enligt officiella uttalanden.

I en artikel i Financial Times nyligen så gav OnlyFans VD Tim Stokely helt och hållet skulden på banksektorn: "Ändring av villkoren, vi hade inget annat alternativ och det korta svaret är bankerna." Med hänvisning till ökade trösklar från olika finansiella institut, som i sin tur hävdar att deras rykte riskeras genom att tillåta tjänster likt OnlyFans och därmed försvårade betalning av kreatörerna.

Stokely förnekar dock att företag som Mastercard eller investerare skulle varit orsaken, något som togs upp som troliga skäl i en artikel hos Bloomberg kring beslutet om att förbjuda sexuellt innehåll på OnlyFans.

Joakim Ewenson är en prylnörd av rang, älskar att testa produkter och att få berätta om upplevelserna i bild, text och video. Lätt Apple-nörd till vardags men tar sig mer än gärna an alla former av teknik, oavsett vad som finns utanpå såväl innaför skalet.