Ny undersökning tyder på att teknik kan öka känslan av säkerhet

Bild från Tom Sodoge på Unsplash. (Foto: Tom Sodoge)

Novus har (på uppdrag av Uber) genomfört en ny undersökning som visar att hälften av alla svenska kvinnor någon gång i sitt liv avstått från aktiviteter under kvällstid, på grund av en känsla av otrygghet gällande transporten hem senare under kvällen.

Denna känsla av otrygghet gäller för både kvinnor och män, men visar att det i större grad är kvinnor som känner en oro över att exempelvis röra sig ensamma på kvällar. Undersökningen visar att enbart 6 procent av de tillfrågade kvinnorna alltid känner sig helt trygga när de rör sig utomhus om kvällarna, jämfört med 26 procent av männen.

Undersökningen visar även att många av svenskarna anser att modern teknologi har en stor potential att öka känslan av trygghet. I undersökningen svarade nästan 4 av 10 deltagare att teknik skulle kunna få dem att känna sig tryggare under exempelvis kvällar. 

Uber ser allvarligt på detta och har därför startat sitt säkerhetsinitiativ "Safety Never Stops", där de hoppas på att kunna uppmärksamma människor om de säkerhetsfunktioner som finns tillgängliga på Uber-plattformen och därmed bidra till att öka känslan av trygghet bland alla som rör sig utomhus på kvällarna. I deras Uber-app är det exempelvis möjligt att dela sin resväg med nära och kära i realtid, något som mer än var tredje kvinna i undersökningen uppger hade fått dem att känna sig säkrare.

Joel Järvinen, som är Nordenchef på Uber, kommenterar på undersökningens resultat: "Det är allvarliga siffror som tydligt visar hur känslan av otrygghet begränsar kvinnors liv. På Uber jobbar vi ständigt för att stärka passagerares känsla av säkerhet, exempelvis genom krav på taxitrafiktillstånd, GPS-spårning och information om föraren. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att det här är en del av ett större samhällsproblem som vi inte kan lösa själva. Nu hoppas vi att ännu fler uppmärksammar problemet så att vi tillsammans kan jobba för ökad trygghet".

Skrolla ned en bit om du vill läsa vidare om vad som framkom i undersökningen.

 • Du kan läsa mer om Ubers arbete för säkerhet här.

Bild från Austin Distel på Unsplash.

Bild från Austin Distel på Unsplash. (Image credit: Austin Distel)

Resultat från undersökningen

 • Hälften av alla svenska kvinnor (49 procent) har avstått från kvällsaktiviteter på grund av att de känt sig otrygga vad gäller transporten hem.
 • Enbart 6 procent av tillfrågade kvinnor uppger att de alltid känner sig helt trygga när de ska ta sig någonstans ensamma på kvällen, jämfört med 26 procent av männen.
 • Fler än 3 av 4 kvinnor (76 procent) har någon gång haft sin telefon redo för att enkelt kunna kontakta någon de känner när de rört sig ute ensamma på kvällen. Samma siffra bland männen är 35 procent.
 • 6 av 10 kvinnor (61 procent) hör ibland eller ofta av sig till någon för att känna sig mer trygga när de tar sig någonstans på kvällen. Samma siffra bland männen är 22 procent.
 • 6 av 10 kvinnor (58 procent) funderar över hur de ska ta sig hem säkert redan innan det är dags att åka hem, som till exempel redan i början av kvällen. Samma siffra bland männen är 33 procent.
 • 4 av 10 svenskar (39 procent) menar att ny teknologi som t.ex. en app i mobilen där man kan dela sin plats med andra skulle kunna få dem att känna sig mer trygga när de är på väg någonstans på kvällen.
 • Över var tredje kvinna mellan 18-29 år (36 procent) uppger att de skulle känna sig tryggare om de kunde dela sin resväg med andra.
 • De vanligaste personerna som svenskar håller kontakten med om de känner sig otrygga är en partner (41 procent), vänner (23 procent) och föräldrar (13 procent). Föräldrar är signifikant mer vanliga att hålla kontakten med bland 30-39-åringar (19 procent) jämfört med rikssnittet.
 • 7 av 10 svenskar (71 procent) oroar sig för en familjemedlem eller närstående när de ska ta sig hem från en restaurang, klubb, bar eller fest. Detta är överlägset den situation där flest oroar sig för en när eller kär.
 • Undersökningen ägde rum mellan den 6-11 september 2019. Deltagande i undersökningen var mellan 18-69 år gamla och totalt deltog 1 018 personer. Själva undersökningen utfördes i form av webbintervjuer och deltagarna valdes ut slumpmässigt från Novus Sverigepanel.
Amanda Westberg
Chefsredaktör TechRadar Norden

Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.