Nu ökar svenskars mobilsurf med rekordfart

Ökningen av svenskarnas mobilsurf accelererar allt kraftigare och har under årets första fyra månader fördubblats jämfört med samma period i fjol, enligt färsk statistik från Telenor.

Den största ökningen står landets seniorer och de boende i norra Sverige för. Detta kan bero på att fler och fler gamla lär sig att utnyttja sina mobiler för att surfa på internet och för att det mobila nätverket har byggts ut kraftigt i delar av Sverige där det tidigare inte fanns.

"I Sverige har vi under de senaste åren förändrat vårt digitala beteende och strömmar nu video på mobila enheter mer än någonsin och det är just strömmad video som står för majoriteten av förbrukad data. Vi ser att fler väljer mobilabonnemang med obegränsad surf eller större datapotter än tidigare och att man även använder mobilsurf som komplement till fast uppkoppling," säger Magnus Österholm, nätexpert på Telenor.

Så mycket ökar mobilsurfen i olika åldersgrupper

Över 70 år – 117%
61-70 år – 105%
51-60 år – 96%
41-50 år – 93%
31-40 år – 95%
18-30 år – 63%

Äldre surfar ikapp de yngre

Seniorer är den åldersgrupp som ökar sitt mobilsurfande mest vilket är en stor anledning till den höga accelerationen av mobilsurf. Den största ökningen står personer över 70 år för som ökar med 117 procent och åldersgruppen 61 år och 70 år ökar med 105 procent. Yngre (18–30 år) surfar mest i Sverige men skillnaden mellan dem och de äldre åldersgrupperna minskar för varje år. Det skiljer till exempel idag bara 20 procent i total surfmängd per person/månad mellan personer i åldersgruppen 18-30 år och personer 31–40 år.

"De yngre surfar fortfarande mest, men för varje månad minskar gapet. De äldre börjar på allvar surfa ikapp den yngre generationen. En anledning till den kraftiga ökningen tror jag dels beror på att vi digitaliserat Sverige vilket tillgodoser svenskarna med en bra uppkoppling och dels att  seniorerna som historiskt legat lite efter, nu genomgått samma beteendeförändring vi ser i hela landet och använder idag digitala produkter och tjänster allt mer," säger Magnus Österholm.

Län som ökar mest

Gotland – 152%
Västernorrland – 135%
Norrbotten – 128%
Uppsala – 117%
Västerbotten – 116%

Värmland surfar mest och Norrland ökar mest

Statistiken visar även att Norrland ökar sin mobilsurf mest. Samtliga län norr om Gävleborg ökar med över 100 procent och av de fem län som ökar mest ligger tre i Norrland: Västernorrland, Norrbotten och Västerbotten. Värmland är det län som man surfar allra mest i Sverige. Den största ökningen sker på Gotland.

"Det är glädjande att den främsta ökningen sker just nu i Norrland eftersom vi har satsat kraftigt på att bygga ut nätet i norra Sverige. Vi är nu klara med vår nätutbyggnad och har under de senaste åren byggt ut nätet i norra Sverige med 140 procent och täcker idag 99,9 procent av befolkningen. Det finns idag tre operatörer som täcker 90 procent av Sveriges yta," säger Magnus Österholm, nätexpert på Telenor.